Cookie beleid BFC

De website van BFC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Reglementen

Reglementen

Reglementen en Spelregels 7 tegen 7 competitie (35+)
 
Seizoen 2023-2024

1. Spelersaantal
Er wordt 7 tegen 7 gespeeld. Een complete ploeg in het veld bestaat uit een doelverdediger en zes
veldspelers. Het minimum aantal spelers is vijf inclusief doelverdediger.

2. Leeftijd
Spelers die de leeftijd van 35 jaar bereiken tijdens het betreffende seizoen mogen deelnemen aan de
7 tegen 7 competitie. Dispensatie is alléén mogelijk na goedkeuring van de organisatie.

3. Lidmaatschap
Een BFC lidmaatschap (€115,- per jaar) is vereist om deel te kunnen nemen aan de 7 tegen 7
competitie. Voor inschrijving van nieuwe leden/spelers dient het ‘Aanmeldingsformulier
lidmaatschap’ te worden ingevuld. Worden er spelers opgesteld die géén lid zijn van BFC 7 tegen 7
dan zal bij waarneming door de organisatie of overige deelnemers de gespeelde wedstrijd omgezet
worden in een reglementaire 3-0 nederlaag voor het overtredende team, alsook één strafpunt in
mindering worden gebracht.

4. Spelerslijst
Jaarlijks dienen de teamleiders vóór aanvang van de competitieronde, doch uiterlijk 31 augustus van
het betreffende jaar hun teamopgave per mail in te leveren bij de coördinator ([email protected]).
Op de spelerslijst staat per deelnemer de voor-, achternaam vermeld. Bij twijfel over de leeftijd kan
door de organisatie of scheidsrechter om een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden.

5. Kleding
Elk team is verplicht te spelen in uniforme sportkleding. Bij nagenoeg identieke tenues zorgt het
eerstgenoemde team voor een afwijkend shirt (of hesje). Spelers die in een afwijkend tenue op het
speelveld verschijnen zijn niet speelgerechtigd om aan de wedstrijd deel te nemen.

6. Wedstrijdduur
De duur van één wedstrijd in de standaardcompetitie is 2 x 30 minuten, met 7,5 minuut rustpauze.
De competitiewedstrijden zullen om 19.30 uur, 20.00 uur of 20.45 uur aanvangen.

7. Veldafmeting
Half voetbalveld.

8. Doel
De (E- F-pupillen) doelen zijn voorzien van een doelnet en hebben een voorkeursafmeting van 5 x 2
meter.

9. Scheidsrechter
De wedstrijden worden (voor zover mogelijk) geleid door een door de organisatie aangestelde
scheidsrechter. Het thuisspelende team is verplicht een scheidsrechter te leveren voor haar
wedstrijd, als de 7X7 organisatie geen scheidsrechter heeft kunnen aanstellen.

10. Spelregels
De spelregels voor veldvoetbal worden gehanteerd. Zo mag de keeper de bal na een opzettelijke
terugspeelbal niet met zijn handen of armen aanraken. Indien dit toch gebeurt dan volgt een directe
vrije schop op de lijn van het strafschopgebied, ter hoogte van de korte lijn van het strafschopgebied
van het grote veld. Wel zijn er enkele uitzonderingen:

• De aftrap begint of wordt na een doelpunt hervat in het midden van het speelveld.

• Bij alle spelhervattingen (m.u.v. de inworp) moeten tegenstanders een afstand van 8 meter
   in acht nemen (bij een inworp 2 meter).

• Een bal die tegen één van de vaste (grote 11x11) doelen op de achterlijn word aangeschoten,
   wordt beschouwd als een uitbal (ook als de bal in het veld blijft). In dat geval wordt het spel
   hervat met een inworp.

• Achterballen mogen door de doelman in het spel worden gebracht door middel van werpen
   of uit de handen schieten. Hinderen van de doelman is niet toegestaan.

• Buitenspel is niet van toepassing.

• Slidings zijn niet toegestaan.

• Het strafschopgebied loopt over de gehele breedte van het 7x7 veld, vanaf het doel tot aan
  de korte lijn van het strafschopgebied van het grote veld (en het verlengde hiervan). Binnen
  dit gebied mag de doelman de bal met zijn handen spelen en worden overtredingen van de
  verdedigende partij bestraft met een strafschop.

• Bij een strafschop bedraagt de afstand tussen doellijn en penaltystip 8 meter. Alle
  overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop (of strafschop).

• Er mag onbeperkt worden gewisseld bij de middenlijn.

• Wordt er een overtreding gemaakt die onreglementair is dan is het aan de scheidsrechter om
  de betreffende speler te bestraffen met een gele (of rode) kaart en een tijdsuitsluiting van 5
  minuten (er mag dan géén andere speler in). Bij een 2e gele kaart en of direct rood mag er
  géén speler meer terugkeren in het veld.

 
11. Competitie
Er wordt gespeeld in vijf verschillende competities, te weten de “De Hypotheekshop Eredivisie”,
“De Cateringfabriek Eerste Divisie”, “B-Side Tweede Divisie”, “1Vermogensbeheer Derde Divisie”
en de “Pepsi Max Vierde Divisie”. De vrijdagavond is de vaste speelavond.

In onze vijf divisies is voorts een heuse promotie- en degradatieregeling van toepassing. De
eindstand na de reguliere competitie bepaalt of je promoveert of degradeert, dan wel of je je
‘Kampioen’ mag noemen.

 • De nummer 8 van de Eredivisie degradeert naar de Eerste Divisie.

 • De kampioen van de Eerste Divisie zal promoveren naar de Eredivisie.

 • De nummers 7 en 8 van de Eerste Divisie degraderen naar de Tweede Divisie.

 • De kampioen en de nummer 2 van de Tweede Divisie zullen promoveren naar de Eerste
  Divisie.

 • De nummers 7 en 8 van de Tweede Divisie degraderen naar de Derde Divisie.

 • De kampioen en de nummer 2 van de Derde Divisie zullen promoveren naar de Tweede
  Divisie.

 • De nummers 7 en 8 van de Derde Divisie degraderen naar de Vierde Divisie.

 • De kampioen en de nummer 2 uit de Vierde Divisie promoveren naar de Derde Divisie.


12. Gelijke stand in de poule
Wanneer twee teams gelijk eindigen in hun competitie, dan zijn de volgende uitgangspunten op
onderstaande volgorde doorslaggevend:
• Het doelsaldo. Indien gelijk, dan:

• Het aantal gescoorde doelpunten. Indien wederom gelijk, dan:

• Het onderlinge resultaat.

• Leveren deze drie uitgangspunten nog geen winnaar op, dan brengen vijf strafschoppen de
  beslissing, waarna indien nodig nog om en om een strafschop genomen wordt totdat er een
  beslissing valt.

13. Invallers
Ieder team mag per wedstrijd maximaal 3 invallers opstellen die afkomstig zijn uit een ander team
deelnemend aan de BFC 7 tegen 7 competitie. Voor een zuiver competitieverloop geldt dat bij teams
uit de Eredivisie alléén invallers uit de Eerste-, Tweede-, Derde- en Vierde Divisie mogen invallen.
Teams uit de Eerste-, Tweede-, Derde- en Vierde Divisie mogen spelers van elkaar inlenen
uitgezonderd spelers van de Eredivisie. Worden er meer dan 3 invallers opgesteld, of houdt men zich
niet aan deze regels dan zal bij waarneming door de organisatie of overige deelnemers de gespeelde
wedstrijd omgezet worden in een reglementaire 3-0 nederlaag voor het overtredende team, alsook
één strafpunt in mindering worden gebracht.

14. Géén uitstel van wedstrijden
Het gehele wedstrijdprogramma van onze 7X7 competitie wordt zorgvuldig om alle schoolvakanties

heen gepland. Wanneer spelerstekorten dreigen kan een beroep worden gedaan op maximaal 3
invallers. De organisatie meent hierdoor voldoende randvoorwaarden te hebben gecreëerd om alle
wedstrijden op het vastgestelde tijdstip te laten plaatsvinden, uitstel van wedstrijden is daarom ook
niet mogelijk. We hopen dat teams zich realiseren dat bij ‘niet op komen dagen’ vooral de
tegenstander wordt gedupeerd. De uitslag zal in dergelijke gevallen dan ook in een reglementaire 3-0
nederlaag voor het overtredende team worden omgezet, alsook één strafpunt in mindering worden
gebracht.

15. Afgelaste wedstrijden
Afgelaste wedstrijden zullen door de organisatie binnen 14 dagen opnieuw worden vastgesteld.
Uitstel van een door de organisatie vastgestelde wedstrijddatum is niet mogelijk.

16. Staken van een wedstrijd
De partij die verantwoordelijk is voor het staken van een wedstrijd zal deze wedstrijd reglementair
met 3-0 verliezen, alsook één strafpunt in mindering worden gebracht. Een team dat tweemaal in het
lopende seizoen verantwoordelijk is gesteld voor het staken van een wedstrijd, zal met onmiddellijke
ingang uit de competitie worden gehaald. Spelers die tweemaal verantwoordelijk zijn voor het staken
van een wedstrijd mogen niet meer in de 7x7 competitie uitkomen.

17. Schorsingen
Spelers die zich misdragen hebben in een voorgaande wedstrijd zullen binnen zeven dagen door de
7X7 commissie geschorst worden en mogen pas weer uitkomen nadat hun eigen team de
eerstvolgende wedstrijd heeft gespeeld. Tegen een uitgesproken straf is géén beroep mogelijk.

18. Automatische degradatie
Een team dat tweemaal in overtreding is geweest, word aan het eind van het seizoen een divisie
lager ingedeeld (en/of zullen niet promoveren). Onder een overtreding geldt in het lopende seizoen
met ongerechtige spelers in de BFC 7X7 competitie uit komen ofwel een wedstrijd afzeggen. Tegen
een uitgesproken straf is géén beroep mogelijk.

19. Competitievervalsing
Teams die duidelijk een wedstrijd laten lopen om niet te promoveren of juist te degraderen, dienen
rekening te houden met een sanctie. In geval van duidelijke competitievervalsing kan de uitslag van
de betreffende wedstrijd door de organisatie worden herzien, bovendien kan het betreffende team
het volgende seizoen lager ingedeeld worden.

20. Overschrijven spelers
Het overschrijven van spelers die binnen de 7/7 competitie van team wensen te wisselen is alléén
mogelijk gedurende de zomerstop. Verzoeken hiervoor kunnen uiterlijk tot en met 31 augustus 2023
worden ingediend via [email protected]

21. Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren. Opzeggen kan alleen door een
volledig ingevuld opzegformulier. De opzegging dient na afloop van het seizoen, (voor 1 juni), bij ons
binnen te zijn. Na deze datum is er een half jaar contributie verschuldigd.

22. Teamleider / Aanvoerder
Elk deelnemend team aan de 7 tegen 7 competitie kent één teamleider/aanvoerder die als zodanig
bekend is bij de coördinator. Naast het zijn van aanspreekpunt is de primaire taak van de teamleider
dat het team beschikbaar is om te voetballen (dus voldoende spelers, juiste tijd en plaats aanwezig).
De aanvoerder ziet erop toe dat zijn team zich te allen tijde correct gedraagt ten opzichte van
scheidsrechters en tegenstanders en dat het reglement/de spelregels worden nageleefd. Een
onderdeel van het reglement is dat de spelers ook daadwerkelijk lid van BFC zijn. De
teamleider/aanvoerder ziet hier op toe en wijst eventuele nieuwe leden erop dat zij vóór hun eerste
7 tegen 7 wedstrijd als lid zijn aangemeld. Bovendien draagt hij er zorg voor dat overgeschoten ballen
door de wissels uit zijn team direct worden opgehaald en de kleedkamer zo schoon mogelijk wordt
achtergelaten en dat de sleutel wordt teruggehangen in de commissiekamer.

23. Aansprakelijkheid
Spelen in de BFC 7 tegen 7 competitie is geheel op eigen risico. BFC is niet aansprakelijk voor
blessures en/of (letsel) schade die zijn ontstaan tijdens een door BFC georganiseerde 7 tegen 7
competitie wedstrijd.

In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de organisatie!

 

BFC_7x7_logo.jpg

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!