Reglementen - Bussumse Football Club

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Reglementen

Reglementen

Reglementen en Spelregels 7 tegen 7 competitie (35+)
 
Seizoen 2022-2023

1. Spelersaantal
Er wordt 7 tegen 7 gespeeld. Een complete ploeg in het veld bestaat uit een doelman en zes veldspelers. Het minimum aantal spelers is vijf inclusief doelman.

2. Leeftijd
Spelers die de leeftijd van 35 jaar bereiken tijdens het betreffende seizoen mogen deelnemen aan de
7 tegen 7 competitie. Dispensatie is alléén mogelijk na goedkeuring van de organisatie.

3. Lidmaatschap
Een BFC lidmaatschap (€105,- per jaar) is vereist om deel te kunnen nemen aan de 7 tegen 7 competitie. Voor inschrijving van nieuwe leden/spelers dient het 'Aanmeldingsformulier lidmaatschap' te worden ingevuld. Worden er spelers opgesteld die géén lid zijn van BFC 7 tegen 7 dan zal bij waarneming door de organisatie of overige deelnemers de gespeelde wedstrijd omgezet worden in een reglementaire 3-0 nederlaag voor het overtredende team, alsook één strafpunt in mindering worden gebracht.

4. Spelerslijst
Jaarlijks dienen de teamleiders vóór aanvang van de competitieronde, doch uiterlijk 31 augustus van het betreffende jaar hun teamopgave per mail in te leveren bij de coördinator (7x7@bfc-bussum.nl). Op de spelerslijst staat per deelnemer de voor- en achternaam vermeld. Bij twijfel over de leeftijd kan door de organisatie of scheidsrechter om een geldig legitimatiebewijs gevraagd worden.

5. Kleding
Elk team is verplicht te spelen in uniforme sportkleding. Bij nagenoeg identieke tenues zorgt het eerstgenoemde team voor een afwijkend shirt (of hesje). Spelers die in een afwijkend tenue op het speelveld verschijnen zijn niet speelgerechtigd om aan de wedstrijd deel te nemen.

6. Wedstrijdduur
De duur van één wedstrijd in de standaardcompetitie is 2 x 30 minuten, met 7,5 minuut rustpauze. De competitiewedstrijden zullen om 19.30 uur, 20.00 uur of 20.45 uur aanvangen.

7. Veldafmeting
Half voetbalveld.

8. Doel
De (E- F-pupillen) doelen zijn voorzien van een doelnet en hebben een voorkeursafmeting van 5 x 2 meter.

9. Scheidsrechter
De wedstrijden worden (voor zover mogelijk) geleid door een door de organisatie aangestelde scheidsrechter. Het thuisspelende team is verplicht een scheidsrechter te leveren voor haar wedstrijd, als de 7X7 organisatie (wegens een tekort aan arbiters) geen scheidsrechter heeft kunnen aanstellen.

10. Spelregels
De spelregels voor veldvoetbal worden gehanteerd. Zo mag de keeper de bal na een opzettelijke terugspeelbal niet met zijn handen of armen aanraken. Indien dit toch gebeurt dan volgt een directe  vrije schop op 8 meter afstand van de plaats van de overtreding. Wel zijn er enkele uitzonderingen:

 • De aftrap begint of wordt na een doelpunt hervat in het midden van het speelveld. De tegenstander moet een afstand van minimaal 8 meter in acht nemen;
 • Een bal die tegen één van de vaste (grote 11x11) doelen op de achterlijn word aangeschoten,
  wordt beschouwd als een uitbal (ook als de bal in het veld blijft). In dat geval wordt het spel hervat met een inworp;
 • Achterballen mogen door de doelman in het spel worden gebracht door middel van werpen of uit de handen schieten. Hinderen van de doelman is niet toegestaan;
 • Buitenspel is niet van toepassing;
 • Slidings zijn niet toegestaan;
 • Wordt er binnen de buitenste lijn van de 16 meter hands door een veldspeler gemaakt, dan dient dit bestraft te worden met een strafschop;
 • Bij een strafschop bedraagt de afstand tussen doellijn en penaltystip 8 meter. Alle overtredingen worden bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstanders op een minimale afstand van 8 meter staan;
 • Er mag onbeperkt worden gewisseld bij de middenlijn;
 • Wordt er een overtreding gemaakt die onreglementair is dan is het aan de scheidsrechter om de betreffende speler te bestraffen met een gele (of rode) kaart en een tijdsuitsluiting van 5 minuten (er mag dan géén andere speler in). Bij een 2e gele kaart en of direct rood mag er géén speler meer terugkeren in het veld.

 
11. Competitie
Er wordt gespeeld in vier verschillende competities, te weten de "DE HYPOTHEEKSHOP Eredivisie", "PEPSI MAX Eerste Divisie"; "PVM NOTARISSEN Tweede Divisie" en de “Derde Divisie”.
De vrijdagavond is de vaste speelavond.

Nieuwe (mannen) teams stromen in de “Derde Divisie” in. Bij de mannen is voorts een heuse promotie- en degradatieregeling van toepassing. De eindstand na de reguliere competitie bepaalt of je promoveert of degradeert, dan wel of je je ‘Kampioen’ mag noemen.

 • De kampioen en de nummer 2 van de Eerste Divisie zullen promoveren naar de Eredivisie.
 • De nummer 7 en 8 van de Eredivisie degraderen naar de Eerste Divisie.
 • De kampioen en de nummer 2 van de Tweede Divisie zullen promoveren naar de Eerste Divisie.
 • De nummers 7 t/m 12 uit de Tweede Divisie worden ingedeeld in de Derde Divisie.
 • De kampioen en de nummer 2 van de Derde Divisie zullen promoveren naar de Tweede Divisie.
 • De nummers 5 t/m 14 uit de Derde Divisie worden ingedeeld in de nieuwe Vierde Divisie.


12. Gelijke stand in de poule
Wanneer twee teams gelijk eindigen in hun competitie, dan zijn de volgende uitgangspunten op onderstaande volgorde doorslaggevend:
• Het doelsaldo. Indien gelijk, dan:
• Het aantal gescoorde doelpunten. Indien wederom gelijk, dan:
• Het onderlinge resultaat.
• Leveren deze drie uitgangspunten nog geen winnaar op, dan brengen vijf strafschoppen de beslissing, waarna indien nodig nog om en om een strafschop genomen wordt totdat er een beslissing valt.

13. Invallers
Ieder team mag per wedstrijd maximaal 2 invallers opstellen die afkomstig zijn uit een ander team deelnemend aan de BFC 7 tegen 7 competitie. Voor een zuiver competitieverloop geldt dat bij teams uit de Eredivisie alléén invallers uit de Eerste-, Tweede en Derde Divisie mogen invallen. Teams uit de Eerste-, Tweede en Derde Divisie mogen spelers van elkaar inlenen uitgezonderd spelers van de Eredivisie (A-categorie). Worden er meer dan 2 invallers opgesteld, of houdt men zich niet aan deze regels dan zal bij waarneming door de organisatie of overige deelnemers de gespeelde wedstrijd omgezet worden in een reglementaire 3-0 nederlaag voor het overtredende team, alsook één strafpunt in mindering worden gebracht.

14. Niet op komen dagen
Indien een tegenstander niet op komt dagen zonder zich te hebben afgemeld bij de organisatie (7x7@bfc-bussum.nl), dan wordt als uitslag een reglementaire 3-0 nederlaag gehanteerd, alsook één strafpunt in mindering worden gebracht. 

15. Géén uitstel van wedstrijden
Het gehele wedstrijdprogramma van onze 7X7 competitie wordt zorgvuldig om alle schoolvakanties heen gepland. Wanneer spelerstekorten dreigen kan een beroep worden gedaan op maximaal 2 invallers. De organisatie meent hierdoor voldoende randvoorwaarden te hebben gecreëerd om alle wedstrijden op het vastgestelde tijdstip te laten plaatsvinden, uitstel van wedstrijden is daarom ook niet mogelijk. We hopen dat teams zich realiseren dat bij ‘niet op komen dagen’ vooral de tegenstander wordt gedupeerd. De uitslag zal in dergelijke gevallen dan ook in een reglementaire 3-0 nederlaag voor het overtredende team worden omgezet, alsook één strafpunt in mindering worden gebracht. 


16. Staken van een wedstrijd
De partij die verantwoordelijk is voor het staken van een wedstrijd zal deze wedstrijd reglementair met 3-0 verliezen, alsook één strafpunt in mindering worden gebracht. Een team dat tweemaal in het lopende seizoen verantwoordelijk is gesteld voor het staken van een wedstrijd, zal met onmiddellijke ingang uit de competitie worden gehaald. Spelers die tweemaal verantwoordelijk zijn voor het staken van een wedstrijd mogen niet meer in de 7x7 competitie uitkomen.

17. Schorsingen
Spelers die zich misdragen hebben in een voorgaande wedstrijd zullen binnen enkele dagen direct door de 7X7 commissie geschorst worden en mogen pas weer uitkomen nadat hun eigen team de eerstvolgende wedstrijd heeft gespeeld. Tegen een uitgesproken straf is géén beroep mogelijk.

18. Automatische degradatie
Een team dat tweemaal in overtreding is geweest, word aan het eind van het seizoen een divisie lager ingedeeld (en/of zullen niet promoveren). Onder een overtreding geldt in het lopende seizoen met ongerechtige spelers in de BFC 7X7 competitie uit komen ofwel een wedstrijd afzeggen. Tegen een uitgesproken straf is géén beroep mogelijk.

19. Overschrijven spelers
Het overschrijven van spelers die binnen de 7x7 competitie van team wensen te wisselen is alléén mogelijk gedurende de zomerstop. Verzoeken hiervoor kunnen uiterlijk tot en met 31 augustus 2022  worden ingediend via 7x7@bfc-bussum.nl

20. Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren. Opzeggen kan alleen door een volledig ingevuld opzegformulier. De opzegging dient na afloop van het seizoen, (voor 1 juni), bij ons binnen te zijn. Na deze datum is er een half jaar contributie verschuldigd.

21. Teamleider / Aanvoerder
Elk deelnemend team aan de 7 tegen 7 competitie kent één teamleider/aanvoerder die als zodanig bekend is bij de coördinator. Naast het zijn van aanspreekpunt is de primaire taak van de teamleider dat het team beschikbaar is om te voetballen (dus voldoende spelers, juiste tijd en plaats aanwezig). De aanvoerder ziet erop toe dat zijn team zich te allen tijde correct gedraagt ten opzichte van scheidsrechters en tegenstanders en dat het reglement/de spelregels worden nageleefd. Een onderdeel van het reglement is dat de spelers ook daadwerkelijk lid van BFC zijn. De teamleider/aanvoerder ziet hier op toe en wijst eventuele nieuwe leden erop dat zij vóór hun eerste 7 tegen 7 wedstrijd als lid zijn aangemeld. Bovendien draagt hij er zorg voor dat de kleedkamer zo schoon mogelijk wordt achtergelaten en dat de sleutel wordt teruggehangen in de commissiekamer.

22. Aansprakelijkheid
Spelen in de BFC 7 tegen 7 competitie is geheel op eigen risico. BFC is niet aansprakelijk voor blessures en/of (letsel) schade die zijn ontstaan tijdens een door BFC georganiseerde 7 tegen 7 competitie wedstrijd. 

In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de organisatie!

 

BFC_7x7_logo.jpg

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!