Contributie

Contributie

De datum waarop het lidmaatschap wordt aangegaan is bepalend voor de betaling van de contributie. Wordt het lidmaatschap aangegaan in een lopend termijn, dan is de contributie voor het gehele termijn verschuldigd.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld en bedraagt voor het seizoen 2020-2021:

Categorie Contributie per termijn Contributie per jaar
Senioren €  65,00 € 260,00
Dames €  65,00 € 260,00
Junioren 13 t/m 19 jaar €  60,00 € 240,00
Pupillen 5 t/m 12 jaar €  53,75 € 215,00
BFC Wolven €   85,00
Recreatievoetbal (zondagochtend) €  31,25 € 125,00
7 tegen 7 voetbal (vrijdagavond) €  23,75 €   95,00
Selectietoeslag   €   45,00
Recreatie + 7 tegen 7 voetbal €  43,75 € 175,00
Niet spelende leden €  23,12 €   92,50
Vrijwilligers*   €   25,00
Donateurs*   €   40,00
Kledingfonds *   €   35,00
Afkoop vrijwilligersdienst *   €   100,00
Inschrijfgeld (eenmalig) *   €   27,50


Bijdragen zijn per seizoen. Betaling via automatische incasso per termijn. Betaling van contributie en kledingfonds per acceptgiro dienen uiterlijk 1 september op de rekening van BFC te staan. Bij leden die de contributie via automatische incasso voldoen, wordt aan het begin van ieder termijn geïncasseerd. Termijnen vangen aan in juli, september, november en januari. Het inschrijfgeld wordt geïncasseerd op de 1e van de maand volgend op de maand waarop het toetredingsformulier is verwerkt. Beëindiging lidmaatschap dient uiterlijk 31 mei schriftelijk te worden doorgegeven.

* De jaarlijkse contributie voor vrijwilligers, de jaarlijkse contributie voor donateurs, de selectietoeslag alsmede de eventuele afkoop van de jaarlijkse verplichte vrijwilligersdienst voor spelende leden is, ongeacht betalingsvorm in, één termijn vooraf verschuldigd.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!