VOG Protocol

VOG Protocol

VOG-beleid BFC


BFC wil naast een sportieve ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die geregeld met onze jeugdleden (tot en met 17 jaar) te maken hebben.

Het VOG-beleid wordt ook vanuit NOC*NSF gestimuleerd.

 

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Dienst Justis screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screenings mogelijk. Het is belangrijk om te weten dat BFC alléén een VOG aanvraagt met betrekking tot het omgaan met personen (“belast met de zorg voor minderjarigen”). Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd die relevant is voor de betreffende functie.

Voor meer informatie: www.justis.nl/producten/vog

 

Aanvragen VOG

De aanvraag gaat met behulp van e-Herkenning. Een soort DigiD, maar dan voor bedrijven en verenigingen. Dit neemt jullie en ons een hoop werk uit handen. Ook wordt de aanvraag volledig vergoed. Je hoeft ook geen kosten voor te schieten.

Via de diverse BFC commissies ontvangen wij elke seizoen de relevante gegevens: volledige namen en een e-mailadres. BFC nodigt de vrijwilliger uit om de VOG aan te vragen. Je ontvangt dan per mail een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag” van de dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit verzoek vind je een link naar de formele VOG-aanvraag, de rest wijst zich vanzelf.

Belangrijk hierbij is dat je een DigiD hebt. Een DigiD kun je aanvragen bij: https://digid.nl/aanvragen

 

Na ontvangst van de VOG

Jouw VOG ontvang je per post. Wat nu? Na ontvangst van de VOG dien je een kopie van de verklaring in te leveren per e-mail naar vog@bfc-bussum.nl. Een foto of PDF-bestand van de verklaring volstaat en daarmee houd je de originele VOG in eigen bezit. Nadat deze gegevens zijn ontvangen worden deze gegevens op een veilige plek bewaard en absoluut niet aan derden verstrekt.

 

Geldigheid VOG

Er is geen vastgestelde geldigheidstermijn voor een VOG. Bij BFC zullen wij onze vrijwilligers elke 5 jaar vragen om een recente VOG.

 

Heb je al een VOG?

Het kan zijn dat je al in het bezit bent van een VOG. Is deze niet ouder dan twee jaar en verstrekt voor functieaspect 84, dan is deze voor BFC ook bruikbaar en kun je ons deze VOG mailen.

 

Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt?

Het is simpel: BFC zal hier strikt mee omgaan. Iedereen die vrijwilligerswerk doet of werkzaam is bij BFC heeft een VOG nodig. Wil je deze niet aanvragen of krijg je hem niet verstrekt van dienst Justis, dan stopt je betrokkenheid bij BFC direct.

Als een VOG niet wordt afgegeven betekent dat namelijk dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie gaat vervullen. Justis geeft een VOG alleen niet af als er een veroordeling is geweest gebaseerd op een strafbaar feit. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door Justis, dan word je alleen zelf daarover geïnformeerd.

Heb je vertrouwelijke vragen hierover of verwacht je moeilijkheden bij de toekenning van jouw VOG dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen van BFC.

 

Gedragscode en aannamebeleid

Er is een gedragscode opgesteld die samenhangt met de invoering van de VOG. In de gedragscode staat wat wel en wat absoluut niet gewenst is in de omgang tussen medewerkers/vrijwilligers en jeugdleden. Van belang is dan ook dat:

  • de vrijwilliger kennis neemt van de gedragscode;
  • de vrijwilliger zich conformeert aan de gedragscode.

Naast de gedragscode is er een aannamebeleid vrijwilligers opgesteld.

 

Meer weten?

Is het een en ander niet duidelijk of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar:vog@bfc-bussum.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!