Cookie beleid BFC

De website van BFC is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Gedragscode voor trainers en leiders

Gedragscode voor trainers en leiders

Gedragscode voor trainers en leiders 

Alle gedragsregels van anderen zijn uiteraard ook op trainers en begeleiding van toepassing. Trainers en leiders hebben een bijzondere voorbeeldfunctie voor de jeugdspelers.  

 1. Houd steeds in gedachten dat je een voorbeeldfunctie hebt en handel als zodanig. 
 2. Wees redelijk in jouw eisen ten aanzien van de tijd, de energie en het enthousiasme van jeugdige spelers. Bedenk dat jongeren ook andere interesses hebben.;
 3. Leer spelers dat spelregels gezamenlijke afspraken zijn die nagekomen dienen te worden;
 4. Toon respect voor spelers, ouders, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders;
 5. Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen en verliezen zijn slechts een aspect van het spel;
 6. Schreeuw niet, maar praat rustig. Laat kinderen in hun waarde als zij fouten maken of een wedstrijd verliezen.  
 7. Kinderen hebben een trainer/leider nodig die zij respecteren. Wees gul met lof wanneer het verdiend is;
 8. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen is niet acceptabel. Het staat zelfvertrouwen, groei en leren bovendien in de weg;
 9. Tijdens het uitvoeren van je functie en rond de velden ben je nuchter en vrij van drank en drugs. Tijdens het uitvoeren van je functie en op en rond de velden ben je rookvrij;
 10. Wees op tijd aanwezig voor wedstrijden en trainingen;
 11. Trainers en leiders bespreken wangedrag of andere problemen binnen het team. Trainers en leiders rapporteren wangedrag aan de voetbalcoördinator. Indien er sprake is van herhaald wangedrag kan de trainer of leider een speler voor de duur van maximaal twee weken schorsen. De trainer / leider brengt de Geschillencommissie hiervan op de hoogte;
 12. Zie erop toe dat bij uit- en thuiswedstrijden spelers de kleedkamer schoon achterblijven;  
 13. Wees verantwoordelijk voor het afsluiten van de kleedkamer en het in bewaring nemen van (kostbare) spullen van de spelers;
 14. Zorg voor toezicht in de kleedkamer zowel bij uit- als thuiswedstrijden. Zorg ervoor dat iedereen in alle veiligheid en discretie zich kan omkleden. Let wel: een trainer of een leider is nooit alleen met een speler in de kleedkamer of behandelruimte;
 15. Wees verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, etc). 
 16. Onthoud je van elke vorm van seksuele benadering en seksueel of machtsmisbruik ten opzichte van een speler. Alle seksuele handelingen, seksuele contacten en seksuele relaties tussen trainer/leider en speler tot 18 jaar zijn ongeoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik;
 17. Raak een speler niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren kan of zal worden;
 18. Een trainer/leider is nooit aanwezig in de kleedkamer met een speler of jeugdleden onder 18 jaar na de wedstrijd als de spelers douchen. Wanneer aanwezigheid toch noodzakelijk is, dient ook minimaal één van de ouders van het betreffende jeugdlid of jeugdleden aanwezig te zijn. Bij de meisjes zal dit gebeuren door moeders;
 19. Bescherm spelers naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel misbruik en zie er actief op toe dat iedereen de gedragscode naleeft. Signaleer je dat iemand de gedragscode overtreedt, of vermoed je seksueel misbruik? Dan ben je verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen;
 20. De trainer/leider geeft of accepteert geen (im)materiële vergoedingen die buiten verhouding zijn. Buiten verhouding zijn persoonlijke cadeaus of financiële bijdragen van >€50 (een cadeau van en namens alle teamspelers na afloop van het jaar valt hier niet onder);
 21. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaald gedrag, dient de trainer/leider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact treden met de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!