Vertrouwenspersoon bij BFC

Iedereen bij BFC moet met plezier zijn sport kunnen bedrijven en zich thuis voelen. Toch kunnen er zich ook bij onze vereniging ongewenste gebeurtenissen voordoen in de vorm van agressie, seksuele intimidatie, discriminatie, pesterijen of ander gedrag, wat je als vervelend ervaart.

Meestal kun je dit bespreken met een trainer, leider of een ouder, soms echter blijkt dit toch te moeilijk. Het kan ook lastig zijn, als degene waarvan het gedrag als ongewenst wordt beschouwd, een ouder of leider is.
In zulke gevallen is het goed, dat je terecht kan bij een vertrouwenspersoon, die een geheimhoudingsplicht heeft en nooit zonder jouw toestemming over jouw verhaal zal praten met anderen.

Het bestuur vindt het belangrijk dat er binnen onze vereniging personen aanwezig zijn, waar spelers/speelsters, ouders, vrijwilligers, leiders en trainers met bovenstaande vertrouwelijke problemen terecht kunnen en heeft daarom besloten tot de aanstelling van twee vertrouwenspersonen.

Gebeurt er iets bij BFC met je, waar je met niemand over wilt of kunt praten, is de vertrouwenspersoon er om jouw verhaal te horen.
BFC heeft Hugo Schouten en Jetty Schretlen bereid gevonden om op te treden als vertrouwenspersonen. Je kunt ze als volgt bereiken:

Hugo Schouten / Jetty Schretlen
bfcvertrouwenspersoon@gmail.com