Stadionpupillen training druk bezocht!

stadionpupillen-210920216Het was even aftasten voor de aanwezige trainers hoe de opkomst bij de “hernieuwde” opzet voor Stadionpupillen zou uitvallen.

Het aangepaste aanvangstijdstip voor deze groep speelde mogelijk mee in de opkomst, daar vele gezinnen rekening hebben te houden met een drukke agenda op deze “vrije” woensdagmiddag.

Voorafgaande aan de training van hedenmiddag heeft Jan de Jong aan de vele belangstellenden uitgelegd wat van elkaar mag worden verwacht om het trainingsuurtje zo plezierig mogelijk voor iedereen in te vullen.

In de opzet van de circuittraining wordt er vooralsnog van uitgegaan, dat twee teams door één trainer worden begeleid tijdens de vier oefeningen. Het is uiteraard een vereiste, dat zowel het aantal trainers, maar ook de aanwezige spelers bij de coördinator vooraf bekend mag zijn. Voorbereiding is het halve werk.

Stadionpupillen zijn uitgespeeld.

Stadionpupillen zijn uitgespeeld.

Mijn voorstel is dan ook een absentie/presentielijst op te zetten, zodat we vroegtijdig kunnen inspelen op beschikbaarheid. Bovendien gaan de trainers de voetballertjes beter bij naam leren, zodat er een prettiger samenspel kan gaan plaatsvinden.

Ik mag er vanuitgaan, dat de ouders zich hier in kunnen vinden en anders bij vragen c.q. opmerkingen kontakt zoeken met betrokkenen binnen BFC.

De eerste openingszet is vandaag gemaakt, laten we gezamenlijk tot een mooi resultaat komen!