Wat betekent de nieuwe privacywetgeving voor BFC?

Door de nieuwe privacywetgeving krijgt BFC meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

Concreet houdt dit in dat wij als vereniging moeten opschrijven hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze leden, vrijwilligers en medewerkers. Met deze documentatieplicht kunnen wij dan vervolgens aantonen dat BFC voldoet aan de AVG.

Onze wereld wordt steeds digitaler. Naast heel veel voordelen zitten daar ook nadelen aan! Denk bijvoorbeeld aan het hacken van systemen en identiteitsdiefstal. Ieder mens, iedere verenigingslid, stichtingsmedewerker en iedere medewerker van een organisatie heeft het recht dat er met zijn/haar persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan. Jij als privépersoon staat met allerlei soorten persoonsgegevens opgeslagen in honderden databestanden, zelfs zonder dat je daar erg in hebt. Misbruik ligt dus op de loer.

Het gaat heel ver… bijvoorbeeld ook om gegevens die jouw internet/tv-provider van je vastlegt (waar kijk je naar en hoe lang?), om camera’s die je volgen in een winkelstraat, data van jou via zoekmachines, wifi en gebruik van app’s. Heel veel data wordt dus van jou verzameld die ook nog eens verhandeld kunnen worden. Wist je dat? Dit is niet alleen een Nederlands probleem, het is EU-breed. Daarvoor komt dus nu nieuw beleid in de vorm van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om op tijd klaar te zijn voor de AVG zijn wij begonnen om ons in te verdiepen in de materie en eerste stappen te zetten. Het NOC*NSF heeft in samenwerking met de stichting AVG een stappenplan ontwikkeld. Deze digitale tool helpt ons om te bepalen welke acties wij uit moeten gaan voeren bij bijvoorbeeld de ledenadministratie, op het gebied van contracten en overeenkomsten, ICT en interne procedures.

Deze ontwikkeling heeft ook betrekking op onze vrijwilligers, trainers en medewerkers. In hoeverre de nieuwe wetgeving impact heeft op de genoemde functionarissen, is afhankelijk van de functie en welke werkzaamheden deze persoon verricht voor BFC. Wij zijn inmiddels bezig om in kaart te brengen wat voor wie van toepassing is en welke documentatie gedeeld en/of ondertekend moet worden. Een behoorlijke klus, maar uiteraard willen wij op tijd voldoen aan de wettelijke eisen en ervoor zorgen dat de persoonsgegevens van onze leden op de juiste wijze verwerkt worden.