Voorbereidingen selectieteams 2018-2019

Het huidige seizoen is nog vol aan de gang. Met cruciale competitieduels, pittige bekerwedstrijden en geweldige toernooien is nog veel eer en faam te behalen. Vanzelfsprekend zal er veel energie en aandacht aan dit spannende slot worden gegeven om dit prachtige seizoen waardig te finishen.

Ondertussen wordt er al hard nagedacht over het volgende seizoen en maakt de tekentafel overuren. Containerbegrippen als ‘rust’ en ‘selectie’ krijgen een plekje. Net als vorige jaren zal de Technische Commissie in samenwerking met de Hoofd(en) Jeugdopleiding en betrokken (hoofd)trainers het selectieproces regisseren.

Wij willen graag zo transparant mogelijk over het selectieproces communiceren. Zijn er toch nog vragen neem dan contact op te nemen met de HJO’s (Swen/Awi) of met de Technische Commissie (tc-bfc@live.nl).

Trainingen mei 2018
Schrik niet als er tijdens de selectietrainingen in mei zo nu en dan een andere trainer voor de groep staat. Dit doen we omdat wij de selectieteams – voor zover mogelijk – met hun nieuwe trainer van de betreffende lichting willen laten kennismaken. Naast de huidige selectiespelers worden ook talentvolle breedtevoetballers en externe spelers voor de selectie-activiteiten uitgenodigd. Deelname aan de selectie-activiteiten is altijd op uitnodiging. Bij de inventarisatie van talentvolle breedtevoetballers wordt de input van betrokken leiders en trainers gevraagd. Bij de afweging om spelers daadwerkelijk uit te nodigen worden ook de bevindingen van de interne scouts en (hoofd)trainers meegewogen.

Wij proberen om het aantal trainingen per week na mei terug te schroeven. Ervaring leert dat rust in deze periode geen overbodige luxe is. De trainers zullen de betrokken spelers hierover verder informeren.

Aantal en samenstelling selectieteams
De samenstellingen van de voorlopige selecties worden uiterlijk het tweede weekend van juni (zondag 10 juni) bekendgemaakt via mail en website. Het aantal selectieteams zal gelijk zijn aan het huidige jaar.

Spelvormen
De spelvormen in de onderbouw en middenbouw gaan veranderen. Voor de nieuwe JO10-teams wijzigt de spelvorm naar 6-tegen-6. Hiermee zijn zij al bekend door de huidige JO9). Alle JO11- en MO11-teams en de JO12-breedteteams zullen volgens de nieuwe spelvorm 8-tegen-8 gaan spelen. Het selectieteam JO12-1 zal komend seizoen – als uitzondering – 11-tegen-11 blijven spelen in een competitie met andere eerstejaars talenten van andere verengingen. De overige spelvormen blijven allemaal gelijk aan het huidige seizoen.

Aantal selectiespelers
Bovenbouw:
Selectie JO19: 16 selectiespelers voor JO19-1
Selectie MO19: 16 selectiespelers voor MO19-1
Selectie JO17: 32 selectiespelers voor JO17-1 en JO17-2
Selectie MO17: 16 selectiespelers voor MO17-1
Selectie JO15: 15 selectiespelers voor JO15-1
Selectie MO15: 15 selectiespelers voor MO15-1
Selectie JO14: 15 selectiespelers voor JO14-1
Selectie JO13: 14 selectiespelers voor JO13-1
Selectie MO13: 15 selectiespelers voor MO13-1
Selectie JO12: 14 selectiespelers voor JO12-1

NB: De aantallen betreffen wedstrijdselecties. Tijdens de trainingen van selectieteams in de bovenbouw zullen gedurende het hele seizoen spelers uit het 2e team en uit de breedteteams meetrainen, die daar door hun inzet en motivatie voor in aanmerking komen.

Onderbouw:
Selectie JO11: 20 selectiespelers voor JO11-1 en JO11-2
Selectie MO11: 10 selectiespelers voor MO11-1
Selectie JO10: 16 selectiespelers voor JO10-1 en JO10-2
Selectie JO9: 16 selectiespelers voor JO9-1 en JO9-2
Selectie JO8: 16 selectiespelers voor JO8-1 en JO8-2

BFC is er geen voorstander om spelers een jaar vervroegd door te schuiven. Wij denken dat er andere manieren zijn die voor de individuele ontwikkeling van een speler beter zijn dan doorschuiven. Individuele gevallen worden afgestemd tussen TC, HJO en de betrokken trainers.

Open selecties onderbouw
Komend seizoen zullen de JO-selectieteams in de onderbouw zogenaamde ‘open selecties’ zijn. Per leeftijdscategorie heeft BFC in de onderbouw twee selectieteams in de competitie. Voor BFC zijn deze twee teams één groot team van 20 (bij JO11) of 16 spelers (JO8, JO9, JO10) en zullen daarom gezamenlijk trainen. De samenstelling van de teams voor de wedstrijden wordt wekelijks bepaald door de trainers en HJO. Vanzelfsprekend zal de communicatie hieromtrent naar zowel de spelers als de ouders hoog in het vaandel worden gehouden.

Externe spelers voor selectieteams
BFC blijkt zeer aantrekkelijk voor spelers die nu nog elders voetballen. Om onze eigen identiteit te bewaken hanteren wij een maximaal aantal nieuwe externe spelers in de nieuwe selecties.

Aantallen externe spelers in selectie:
Selectie JO19: op basis van inventarisatie zal komend seizoen geen sprake zijn van nieuwe externe spelers
Selectie JO17: maximaal 3 nieuwe externe spelers
Selectie JO15: maximaal 3 nieuwe externe spelers
Selectie JO14: maximaal 3 nieuwe externe spelers
Selectie JO13: maximaal 3 nieuwe externe spelers
Selectie JO12: maximaal 3 nieuwe externe spelers
Selectie JO11: maximaal 3 nieuwe externe spelers
Selectie JO10: maximaal 3 nieuwe externe spelers
Selectie JO9: maximaal 3 nieuwe externe spelers

Een speler die eerder bij BFC heeft gespeeld wordt niet gezien als externe speler.

Aantal en samenstelling breedteteams
Spelers die geen deel uit zullen maken van een selectieteam worden ingedeeld in een breedteteam van het betreffende geboortejaar. Bij onlogische aantallen kan het voorkomen dat jongere spelers worden ingedeeld in een team van hogere leeftijd. Van dispensatie (indeling in een jonger team) zal geen gebruik worden gemaakt. De teamindelingen worden omstreeks 15 juli bekend gemaakt.

Plezier staat hoog in het vaandel. Het is dan ook goed denkbaar dat er wensen bestaan ten aanzien van het samenspelen met vrienden/vriendjes. Hiertoe is al meerdere keren aan bestaande leiders uitvraag gedaan. Bent u er niet zeker van dat eventuele wensen wel of niet voldoende zijn doorgekomen, mail dan gerust naar tc-bfc@live.nl.

Start nieuwe selectieteams in juni
Het huidige seizoen eindigt voor alle teams op zondag 10 juni. Na een weekje ‘verplichte’ rust zullen alle nieuwe selectieteams starten op maandag 18 juni met de voorlopige selectiegroep per lichting. Met deze groepen hebben de nieuwe trainers een maand lang diverse activiteiten (trainingen, wedstrijden, toernooien). Details worden uiteraard met betrokkenen gedeeld. Uiteindelijk zal gedurende de maand juni nog een beperkt aantal spelers (maximaal 4) terugvloeien naar een breedteteam. De voorbereiding stopt in het weekend van 14 juli. De teamindelingen, zowel van selectie- als breedteteams, worden omstreeks 15 juli bekend gemaakt.

Start nieuwe selectieteams in augustus
Na een welverdiende zomervakantie starten de BFC-selectieteams op maandag 13 augustus (bovenbouw) en maandag 20 augustus (onderbouw). Hierover wordt iedereen nog nader geïnformeerd. De KNVB heeft de bekerwedstrijden al vastgesteld op 1, 8 en 15 september.

Naar verwachting zullen de trainingen voor breedteteams daarom starten in de laatste week van augustus. Nadere informatie hierover zal nog volgen. De competitie start op zaterdag 22 september.

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zullen alle mogelijke zorgvuldigheid proberen te betrachten bij de (timing van) communicatie. Mochten er toch vragen of opmerkingen zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen via tc-bfc@live.nl.

Met sportieve groet,

namens Swen en Awi,
Technische Commissie