Vacature Functionaris Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt vervangen door een privacywetgeving die geldt in de gehele Europese Unie (EU): de AVG. Deze wet versterkt de positie van de mensen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens. Meer informatie over de AVG: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Concreet houdt dit in dat wij als vereniging moeten opschrijven hoe wij omgaan met persoonsgegevens van onze leden, vrijwilligers en medewerkers. Met deze documentatieplicht kunnen wij dan vervolgens aantonen dat BFC voldoet aan de AVG. Om BFC AVG-proof te krijgen werken wij samen met de KNVB en de Stichting AVG voor Verenigingen.

Om ervoor te zorgen dat BFC op juiste wijze om blijft gaan met de privacy wetgeving zijn wij op zoek naar een BFC lid die de functie van Functionaris Gegevensbescherming (FG) in wil gaan vullen.

Wat verwachten wij van een FG? Een FG is op de hoogte van de privacywetgeving, kan processen snel doorgronden, heeft kennis van ICT en hoe je informatie moet beveiligen. Wat gaat de FG doen bij BFC

– Toezicht houden op naleving van de privacywetten en regels

– Inventariseren en bijhouden van gegevensverwerking

– Vragen beantwoorden van leden en/of organisaties van buiten BFC

– Het bestuur adviseren over de interne processen en AVG wetgeving

De werkzaamheden kun je veelal uitvoeren op momenten dat het jou past en kan ook prima door middel van thuiswerken. Bij voorkeur zijn wij op zoek naar een nieuwe vrijwilliger die nog niet actief is in een commissie, zodat de functionaris objectief kan blijven in advisering en uitvoering.

Ben je bijvoorbeeld al betrokken van het AVG-proces op je eigen werk of heb je de talenten en kennis om invulling te geven aan deze vacature, neem dan contact op met Nanda Timmerman via verenigingsmanager@bfc-bussum.nl of loop even binnen bij haar werkkamer op dinsdag, donderdag of zaterdag.