Impressie van 97e ALV op woensdag 6 december. Veel meer dan een bespreking van het financieel jaarverslag.

Woensdag 6 december is de 97ste Algemene Leden Vergadering gehouden. In een redelijk gevulde kantine opende voorzitter Bernard Lindenhovius de vergadering. Alle trainers, actieve vrijwilligers en leden werden van harte welkom geheten met speciaal welkom voor de ereleden en leden van verdienste.

De vergadering startte met de feestelijke en eervolle benoeming van clubman Harry Puyk tot erelid van BFC. Speciaal voor dat moment was de fotograaf van het Bussums Nieuws aanwezig om Harry op de plaat te zetten met alle andere aanwezige ereleden en leden van verdienste. Harry Puyk kreeg de eer om een plaquette te onthullen met daarop alle namen van de ereleden en leden van verdienste van BFC. De plaquette hangt achterin de kantine! Bovendien prijkt Harry in het Bussums Nieuws. Van harte gefeliciteerd Harry!

Vervolgens ging de vergadering snel door met behandeling van de overige agendapunten. De sponsorcommissie wordt vernieuwd door de komst van Patrick van Dam (voorzitter) en twee nieuwe commissieleden. Dit is heel belangrijk voor de club omdat de sponsorinkomsten veel mogelijk maken.

Op voetbaltechnische zaken zijn veel ontwikkelingen geweest in 2016-2017. De ‘Blauwe draad’ wordt in de volgende jaren positief doorgezet. Ook bij verenigingszaken is niet stil gezeten en zijn er veel initiatieven ondernomen. De komst van de verenigingsmanager heeft daar ook veel aan bijgedragen.

Financieel is alles goed op orde en is er een professionaliseringsslag gemaakt door een administratiekantoor in te schakelen. De Kascommissie adviseerde de leden om het financieel verslag 2016-2017 goed te keuren. Op de vraag van de voorzitter of de aanwezigen het bestuur voor het jaar 2016-2017 décharge wil verlenen op alle punten stak een overweldigende meerderheid een hand op en het bestuur werd getrakteerd op een welverdiend applaus.

Martijn Fransen blijft nog een termijn langer en de termijn van Anneke Frenk wordt verlengd tot 2019 om zodoende de roulatie van het bestuur beter in balans te brengen en Annette Broerse wordt onze nieuwe secretaris en zij wordt verantwoordelijk voor de Velden en Gebouwen.

Met bloemen, complimenten en applaus hebben de leden afscheid genomen van bestuursleden Bas Cohen en Jeroen Fokker.

Na de pauze, waarin iedereen een drankje werd aangeboden en de bitterballen rondgingen, werd er vooruit gekeken naar het jaar 2017-2018 en verder.

Op alle fronten heeft BFC veel plannen die al succesvol zijn gestart en al geïmplementeerd. Op voetbaltechnische gebied zijn rondom de ontwikkelingen en organisatie van BFC1 en BFC2 een aantal belangrijke aandachtspunten waar het bestuur op korte termijn actie op gaat ondernemen.

De begroting werd goedgekeurd evenals het voorstel om de basiscontributie gelijk te houden en de selectietoeslag te verhogen van € 32,50 naar € 45,-.

De avond werd afgesloten met een rondvraag en sluiting. Veel aanwezigen bleven nog even gezellig hangen voor een hapje en een drankje.

Conclusie: wat speelt er toch veel op een club. Het is niet alleen voetbal maar ook alles erom heen wat een club een club maakt. Hiervoor zijn een goed bestuur, goed management, goede trainers én ontzettend veel vrijwilligers nodig!

Helga Timmer, communicatiecommissie