Evaluatie organisatie BFC Voetbalzaken

Midden juni 2017 hebben wij met veel trots het prestigieuze certificaat voor Regionale Jeugdopleiding ontvangen. Met het bereiken van deze mijlpaal behoort BFC tot de selecte groep van circa 30 voetbalverenigingen aan wie dit certificaat de afgelopen jaren in Nederland is uitgereikt. In onze directe omgeving van de Gooi- en Vechtstreek is er geen andere club met dit certificaat.

De wens om als Regionale Jeugdopleiding te certificeren was ingegeven vanuit de behoefte om het hoge niveau van de jeugdopleiding te borgen en verbeteren en ook breder door te ontwikkelen voor alle BFC jeugdleden. Deze doelstellingen maken integraal onderdeel uit van het BFC voetbal beleidsplan ‘De Blauwe Draad’, dat in 2016 is opgesteld BFC-blauwe-draad-2016-2020  .

Het uitvoeren van het voetbalbeleid in de Blauwe Draad is één van de kerntaken van de manager Voetbaltechnische Zaken (‘VTZ’). Hij brengt over uitvoering, haalbaarheid, actuele trends en ontwikkelingen verslag uit aan het bestuurslid Voetbalzaken. Zo nodig doet hij aanbevelingen voor beleidsaanpassingen ter verbetering en verdieping van de Blauwe Draad.

De manager VTZ krijgt ondersteuning bij zijn taken van een in geheel nieuw jasje gestoken voetbalorganisatie. Voorafgaand aan het certificeringsproces, in het najaar van 2016, hebben wij gekozen (met goedkeuring van de ALV) voor een aantal grote organisatorische veranderingen binnen voetbalzaken:

· Vier voetbalgerelateerde bestuursfuncties zijn gecombineerd tot één bestuursfunctie Voetbalzaken

· Introduceren van een nieuwe managementfunctie Voetbaltechnische Zaken

· Uitbreiden van de functionele aansturing van de technische staf door Hoofd Jeugdopleiding Bovenbouw en Onderbouw

· Herschikken van technische taken bij Technische Jeugdcoördinatoren om te komen tot de functie van Jeugdcoördinator

· Samengaan van vrouwen-/meidenvoetbal en heren-/jongensvoetbal.

Dit zijn flinke wijzigingen, die aanvankelijk succesvolle resultaten hebben opgeleverd. Nu, na dik anderhalf jaar op weg te zijn, is het een goed moment om ervaringen met deze veranderingen te evalueren.

Vanaf de start van het nieuwe voetbalseizoen 2017-2018 merken wij dat er steeds meer operationele zaken en vragen op het bordje van de manager VTZ zijn komen te liggen. Dit staat op gespannen voet met de eigenlijke uitvoering van de eerder genoemde kerntaken van die functie. Bovendien blijven veel van de dagelijkse vragen onbeantwoord waardoor er voor ons begrijpelijke frustraties ontstaan bij de diverse vraagstellers.

Komende periode willen wij als bestuur een kritische evaluatie doen van de oorzaken van de genoemde organisatorisch knelpunten en ook goed de tijd nemen om diverse oplossingsscenario’s te bekijken.

Namens het bestuur

Ronald Voor Den Dag, Bestuurslid Voetbalzaken