6 DECEMBER – 97e ALGEMENE LEDENVERGADERING BFC

Op woensdag 6 december vindt de 97e Algemene Ledenvergadering (ALV) van BFC plaats. Alle leden en ouders zijn hierbij van harte welkom! De ALV start om 20.00 uur in ons clubhuis.

De agenda ziet er als volgt uit:

97e ALGEMENE LEDENVERGADERING

VAN DE BUSSUMSE FOOTBALL CLUB BFC

Woensdag 6 december 2017

 1. Opening en mededelingen
 2. Benoeming Harry Puyk tot erelid van BFC
 3. Notulen 96e ALV d.d. 14/12/2016
 4. Jaarverslag voetbaltechnische zaken 2016-2017
 5. Jaarverslag verenigingszaken 2016-2017
 6. Financiële verslaglegging en jaarverslag 2016-2017
 7. Verslag Kascommissie
 8. Roulatierooster en verkiezing Kascommissie
 9. Goedkeuring Jaarverslag 2016-2017 en décharge Bestuur
 10. Verkiezing en roulatierooster Bestuur

PAUZE

 1. Visie voetbaltechnische zaken 2017-2018
 2. Visie verenigingszaken 2017-2018
 3. Begroting 2017-2018, contributievoorstel 2018-2019 en voorstel voor vrijwilligersuren en afkoopsom vrijwilligersdienst 2017-2018
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Klik op de volgende link voor de toelichting op de agenda:http://www.bfc-bussum.nl/wp-content/uploads/2017/11/BFC_ALV-2016.12.06_Agenda-en-toelichting_vf.pdf

En voor het jaarverslag: BFC Jaarverslag 2016-2017 beschikbaar

Wij kijken uit naar uw komst!

Het Bestuur