Senioreninfo

Visie en beleid

De seniorenafdeling bestaat bij de mannen uit 6 elftallen, waarvan BFC 1 en BFC 2 prestatievoetbal spelen en bij de overige seniorenelftallen ligt de nadruk meer op het recreatief voetballen. Er wordt op zondag gespeeld. Ook is er een dameselftal actief.

Trainen

BFC 1 en 2 trainen op dinsdag- en donderdagavond. De overige elftallen trainen op donderdagavond vanaf 20.15 uur.

Lidmaatschap

Op deze website staat een formulier om lid te worden van BFC. Heb je in het verleden bij een andere vereniging gespeeld, dan moet er waarschijnlijk een overschrijvingsformulier aan te pas komen om als spelend lid te laten uitkomen voor BFC. Bij het inschrijven kun je je wensen t.a.v. van het elftal waarin je wil gaan spelen kenbaar maken. Voor de selectie wordt men uitgenodigd door de hoofdtrainer.

Contributie

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt via automatische incasso op  1 juli, 1 oktober , 1 januari en 1 april van je bankrekening geïncasseerd. Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen kan het bestuur de spelerspas innemen, totdat je aan je verplichtingen heeft voldaan.

Kledingfonds

Het bestuur heeft middels een overeenkomst met Lotto gekozen voor wedstrijdkleding van dit merk. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: Deelname aan het kledingfonds is voor alle spelende leden verplicht. De kosten bedragen € 30,00 per seizoen.
De kleding blijft eigendom van BFC. Het kledingfonds is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt via automatische incasso geincasseerd.

Strafzaken

Het kan zijn dat de scheidsrechter in een wedstrijd een speler of spelers een gele of een rode kaart toont, wanneer de situatie in de visie van de scheidsrechter daar om vraagt. Gele of rode kaarten dienen te worden geaccepteerd, het in discussie gaan met de scheidsrechter over deze kaarten wordt niet op prijs gesteld. Ook niet als de wedstrijd is afgelopen. Bij de behandeling van de strafzaken brengt de KNVB administratiekosten in rekening. Deze administratiekosten dienen door de speler te worden betaald. De speler ontvangt hiervoor een rekening en deze dient binnen 14 dagen betaald te worden

Ook in dit geval zal bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen het bestuur de spelerspas innemen, totdat je aan  je verplichtingen hebt voldaan.

Bij een directe rode kaart van een speler van BFC meldt de leider dat na afloop van de wedstrijd bij de wedstrijdcoördinator, er dienen dan formulieren te worden ingevuld. Bij een rode kaart in een uitwedstrijd brengt de leider de wedstrijdcoördinator op de hoogte. En wordt het formulier ingevuld zodra men terug is op het sportpark. Wanneer een speler van de tegenpartij een rode kaart krijgt moet de speler en de leider van BFC die bij dit incident betrokken waren een verklaring afleggen. Ook graag direct na de wedstrijd of zo spoedig mogelijk na terugkomst.

Wedstrijden

Alle info over de wedstrijden staat op deze site. Mocht je toch niet kunnen spelen dan bel je af bij je leider voor donderdagavond 20.00 uur. Uiteraard is iedereen op donderdagavond welkom om te komen trainen. Mocht het voorkomen dat het team eens een keer op zondag andere dingen wil doen dan voetballen, dan kan dat, mits minimaal 4 weken van te voren aangevraagd. Dit geldt alleen voor de recreatieve elftallen, dus niet voor de selectie.

 

Meer info

Berend Leeuwerke
berend@leeuwerke.nl