Voortgang invoering VOG voor vrijwilligers

Zoals we in 2015 reeds hebben gemeld, wil BFC naast een sportieve ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom besloten tot het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die veelvuldig met onze jeugdleden (t/m 17 jaar) te maken hebben. Inmiddels zijn al vele vrijwilligers uitgenodigd om een VOG aan te vragen en in te leveren. Vraag je deze niet aan of krijg je hem niet verstrekt van Dienst Justis, dan stopt je betrokkenheid bij BFC per direct.

Hoe verloopt een aanvraag VOG?

  1. Via de diverse BFC coördinatoren wordt elke vrijwilliger gevraagd informatie aan te leveren.
  2. BFC meld vervolgens alle vrijwilligers aan voor een VOG via QuaVadis.
  3. Als vrijwilliger ontvang je daarna automatisch een e-mail met informatie.
  4. Met behulp van je DigiD kun je dan je VOG aanvragen.
  5. De belangrijkste stap: wanneer je de VOG ontvangt, mail deze dan naar de VOG commissie.

Voor jou, als BFC-vrijwilliger is dit kosteloos!

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Dienst Justis (ministerie van Veiligheid en Justitie) screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screeningen mogelijk. Het is belangrijk te weten dat BFC alléén een VOG aanvraagt m.b.t. tot het omgaan met personen (“belast zijn met de zorg voor minderjarigen”). Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Voor meer informatie: www.justis.nl/producten/vog/

Belangrijk bij de invoering van de VOG is dat een vereniging een “aannamebeleid vrijwilligers” heeft en gedragscode opstelt. Beide protocollen staan tevens vermeld onder het tabblad VOG beleid op deze site. Hier vind je ook alle uitgebreide inhoudelijke informatie over het VOG-beleid.