Voorbereidingen selectieteams 2017|2018

Beste spelers, ouders, leden en andere geïnteresseerden,

Het huidige seizoen is nog vol aan de gang. Met cruciale competitieduels, pittige bekerwedstrijden en geweldige toernooien is nog veel eer en faam te behalen. Vanzelfsprekend zal er nog veel energie en aandacht aan dit spannende slot worden gegeven om dit prachtige seizoen waardig te finishen.

Ook wordt er al veel nagedacht over het volgende seizoen en maakt de tekentafel overuren. Containerbegrippen als ‘rust’ en ‘selectie’ krijgen dan ook een plekje. Net als vorige jaren zal de Technische Commissie in samenwerking met de Hoofd(en) Jeugdopleiding en betrokken (hoofd)trainers het ‘selectieproces’ regisseren.

Graag maken wij gebruik van de gelegenheid om hierover zo transparant als mogelijk te communiceren. Wij realiseren ons dat het wat omvangrijke proza is. Bij vragen: aarzel dan niet de HJO’s (Justin|Awi) of de Technische Commissie (tc-bfc@live.nl) te contacten.

Trainingen meimaand

De eerste training van de week in de meimaand trainen de selectieteams zoveel als mogelijk met de nieuwe trainer van de betreffende lichting. Wanneer nieuwe trainers nog niet beschikbaar zijn, zal ‘de nieuwe setting’ met bestaande trainers zo goed als mogelijk worden gesimuleerd.

Behalve de huidige selectiespelers zijn of worden ook talentvolle breedtevoetballers en externe spelers voor deze activiteit(en) uitgenodigd.

Wij benadrukken dus dat deelname aan deze activiteiten op uitnodiging is. Belangrijk om aan te geven is dat bij de inventarisatie van talentvolle breedtevoetballers de input van betrokken leiders en trainers is gevraagd. Bij de afweging om spelers daadwerkelijk uit te nodigen zijn de bevindingen van de interne scouts en (hoofd)trainers meegewogen.

Getracht wordt het aantal trainingen per week na medio mei terug te schroeven. Ervaring leert dat rust in deze periode geen overbodige luxe is. De trainer zal betrokkenen hierover nader inlichten.

Aantal en samenstelling selectieteams

De samenstelling van de voorlopige selecties worden bekendgemaakt in het pinksterweekend (5 juni) via mail en website. Het aantal selectieteams zal gelijk zijn aan het huidige jaar. Voor de nieuwe JO8 en JO9-teams wijzigt de spelvorm naar 6-tegen-6. De overige spelvormen blijven allemaal gelijk aan het huidige seizoen.

Concreet:

Selectie JO19: 32 selectiespelers voor JO19-1 en JO19-2
Selectie JO17: 32 selectiespelers voor JO17-1 en JO17-2
Selectie JO15: 14 selectiespelers voor JO15-1
Selectie JO14: 14 selectiespelers voor JO14-1
Selectie JO13: 14 selectiespelers voor JO13-1
Selectie JO12: 14 selectiespelers voor JO12-1
Selectie JO11: 24 selectiespelers voor JO11-1 en JO11-2
Selectie JO10: 18 selectiespelers voor JO10-1 en JO10-2
Selectie JO9: 16 selectiespelers voor JO9-1 en JO9-2
Selectie JO8: 16 selectiespelers voor JO8-1 en JO8-2

Selectie MO19: 14 selectiespelers voor MO19-1
Selectie MO17: 14 selectiespelers voor MO17-1
Selectie MO15: 14 selectiespelers voor MO15-1
Selectie MO13: 14 selectiespelers voor MO13-1
Selectie MO11: 9 selectiespelers voor MO11-1
BFC is er geen voorstander om spelers een jaar vervroegd door te schuiven. Voor de individuele ontwikkeling van een speler zou het in enkele gevallen beter zijn om door te schuiven, maar wij denken dat er ook andere manieren zijn die zal worden afgestemd tussen TC, HJO en betrokken trainers.

Externe spelers voor selectieteams

BFC blijkt zeer aantrekkelijk voor spelers die nu nog elders voetballen. Om onze eigen identiteit te behouden hanteren wij een maximaal aantal nieuwe externe spelers in de nieuwe selecties.

Concreet:

Selectie JO19: maximaal 5 nieuwe externe spelers
Selectie JO17: maximaal 5 nieuwe externe spelers
Selectie JO15: maximaal 3 nieuwe externe spelers
Selectie JO14: maximaal 4 nieuwe externe spelers
Selectie JO13: maximaal 3 nieuwe externe spelers
Selectie JO12: maximaal 3 nieuwe externe spelers
Selectie JO11: maximaal 4 nieuwe externe spelers
Selectie JO10: maximaal 4 nieuwe externe spelers
Selectie JO9: maximaal 3 nieuwe externe spelers

Een speler die eerder bij BFC heeft gespeeld wordt niet gezien als externe speler.

Aantal en samenstelling breedteteams

Spelers die geen deel uit zullen maken van een selectieteam zullen worden ingedeeld in een breedteteam van het betreffende geboortejaar. Bij onlogische aantallen kan het voorkomen dat jongere spelers worden ingedeeld in een ‘ouder’ team. Van dispensatie (indeling in een jonger team) zal geen gebruik worden gemaakt. De teamindelingen worden in de week na 2 juli bekendgemaakt.

Plezier staat hoog in het vaandel. Het is dan ook goed denkbaar dat er wensen bestaan ten aanzien van het samenspelen met vrienden/vriendjes. Hiertoe is reeds (herhaaldelijk) aan bestaande leiders uitvraag gedaan. Bent u er niet zeker van dat eventuele wensen wel of niet voldoende zijn doorgekomen, mail dan gerust voor de zekerheid naar tc-bfc@live.nl.

Start nieuwe selectieteams in juni

Alle nieuwe selectieteams in de onderbouw starten op maandag 5 juni met een voorlopige selectiegroep per lichting. Met deze groepen kennen de nieuwe trainers een maand lang diverse activiteiten (trainingen, wedstrijden, toernooien). Details worden uiteraard met betrokkenen gedeeld. Uiteindelijk zal gedurende de maand juni nog een beperkt aantal spelers (maximaal 4) terugvloeien naar een breedteteam.

De voorbereiding stopt in het weekend van 2 juli. Wij zullen dan ook in de week na 2 juli de definitieve selecties gaan communiceren.

Start nieuwe selectieteams in augustus

Na een welverdiende zomervakantie starten de BFC-selectieteams op maandag 14 augustus (bovenbouw) en maandag 21 augustus (onderbouw). Vanzelfsprekend wordt iedereen hierover nog nader geïnformeerd. De KNVB heeft de bekerwedstrijden al vastgesteld op 2, 9 en 16 september. De competitie start op zaterdag 23 september.

Wij vertrouwen erop jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zullen alle mogelijke zorgvuldigheid proberen te betrachten bij de (timing van) communicatie. Mochten er toch vragen of opmerkingen bestaan, aarzel dan niet met ons te contacten. Bij voorkeur via tc-bfc@live.nl.

Met sportieve groet, mede namens onze HJO’s en Igor van Gelderen,

Technische Commissie