Verslag bestuursvergadering

Verslag bestuursvergadering van 1 november 2011

Deze vergadering was de eerste bestuursvergadering van het nieuwe BFC-bestuur. Het bestuur heeft de intentie het beleid van het oude bestuur onder voorzitterschap van Ton Flierman voort te zetten en nieuwe richtingen te kiezen waar die gevraagd worden en waar mogelijkheden liggen om als vereniging stappen vooruit te maken.  In de afgelopen jaren is onze Bussumse Football Club BFC enorm gegroeid, in alle opzichten. Om de groei van onze vereniging bij te kunnen houden en in de beste banen te leiden, moeten we blijven investeren. Investeren in de kwaliteit van ons voetbal, de accommodatie en in de club als een gezellige vereniging.

We kunnen als club veel plannen hebben maar de kosten van die plannen moeten ook kunnen worden gedragen want BFC is financieel gezond en dat willen we graag zo houden. Het beheer van onze kantine (een belangrijke bron van inkomsten) is daarom geprofessionaliseerd, de  contributie wordt (met ingang van volgend seizoen) iets verhoogd (en daarmee gelijkgetrokken met de contributie van ons omringende verenigingen) en onze sponsoractiviteiten worden geïntensiveerd. De nieuwe sponsorcommissie heeft al diverse sponsoren binnengehaald (de contracten worden getekend, binnenkort meer informatie hierover), een Club van 150 is in het leven geroepen en, last but not least, een businessclub, de Stichting Ondernemersnetwerk BFC, is opgericht. Initiatieven waar we als BFC erg blij mee zijn en veel van verwachten. Daarnaast zal het bestuur de lopende gesprekken met de gemeente Bussum over ons complex voortzetten waarbij reële lastenverlichting voor de club het uitgangspunt is.

Inventarisatie noodzakelijke investeringen

De renovatie van de kantine is bijna voltooid, alleen de verlichting moet nog worden aangepast en aan een grote poster voor op de kantinemuur wordt gewerkt. Verdere plannen met de kantine zullen moeten passen in een te voorziene uitbouw van het clubgebouw waar we naar blijven streven.

Er wordt besloten de komende winterstop te gebruiken om een aantal andere noodzakelijke renovaties binnen ons clubgebouw uit te laten voeren: de commissiekamer, de oude drukkersruimte, de administratieruimte en de bestuurskamer. We hopen dat alles binnen deze paar weken kan worden gerealiseerd. Ook de veldverlichting vraagt aandacht. Deze zal moeten worden verbeterd. Dit wordt meegenomen in de gesprekken met de gemeente. Inmiddels worden door BFC offertes aangevraagd.

Verdere investeringen die worden gevraagd zijn o.a. de renovatie van de stadionbakken (+ speeltuintje en een koffiehut) en een uitbreiding van ons trainerspotentieel. Het eerste punt is dichtbij een beslissing tot realisatie (sponsorgelden komen waarschijnlijk binnenkort beschikbaar, hierover later meer) en wat betreft de trainers: de vergadering besluit het budget hiervoor iets op te rekken.

Een selectie uit wat verder ter tafel kwam

  • De eerste nieuwe kleding van Q1905 (Quick) laat even op zich wachten maar zal binnenkort worden geleverd. Het betreft voornamelijk kleding voor enkele seniorenteams en de meisjes/dames-afdeling. In januari 2012 zal het bestuur de samenwerking met Q1905 tot nu toe evalueren en al dan niet overgaan tot het tekenen van een driejarig kledingcontract.
  • Er is helaas weinig animo vanuit de leden om zich op te geven voor EHBO-diensten op ons sportpark. Ook de animo van kaderleden om zich op te geven voor een EHBO-cursus is gering. Het bestuur gaat kijken hoe deze animo te vergroten.
  • Op 26 november  wordt het eerste BFC/SDO “Witte Vlag”-feest gehouden. We gaan ervaren hoe dit binnen beide Bussumse verenigingen gaat aanslaan. Het is in ieder geval een mooi initiatief.
  • Binnenkort zal de officiële opening van ons nieuwe kunstgrasveld worden gepland. Ook de traditionele Nieuwjaarswedstrijd BFC 1 – Oud BFC staat weer op de rol.
  • Het bestuur is zeer verheugd over het succes van de 7-tegen-7 competitie die twee keer per maand op vrijdagavond wordt gespeeld en die veel plezier oplevert (en, niet te vergeten, een goede kantineomzet). Ook heeft de Supportersvereniging BFC eenmaal per maand op vrijdagavond weer haar  kaartavond.
  • Ook zijn wij erg blij met de opbrengst van de Grote Clubactie. Onze leden haalden ruim €6000 voor de club binnen. Een woord van dank en waardering gaat uit naar Toon Paulussen die de actie op perfecte wijze heeft gecoördineerd!

Tot slot, het bestuur heeft de intentie na elke bestuursvergadering een samenvattend verslag op de site te plaatsen en benadrukt nog graag het volgende: BFC is een club waar door onze leden met veel plezier wordt gevoetbald door zowel selectiespelers als recreatiespelers. Het aandeel van vrijwilligers is in dit alles van groot belang, dus: help je club, waar je kunt.

Het bestuur van BFC