Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

BFC wil naast een sportieve ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden, en dan met name binnen de categorie minderjarigen. De maatschappij verandert en vraagt op meerdere terreinen om proactief, preventief en alert beleid.
Om deze reden heeft het bestuur besloten om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te voeren voor alle medewerkers en vrijwilligers die geregeld met onze jeugdleden (t/m 17 jaar) te maken hebben.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt. Er wordt alleen gekeken in relatie tot het gevraagde doel, bijvoorbeeld training, een team leiden enz. Het aanvragen van een VOG is gratis voor ons als vrijwilligersorganisatie.

Het aanvragen van een VOG

Binnen BFC zijn er VOG Coördinatoren belast met het aanvragen, begeleiden en verwerken van de VOG. De komende periode zullen betrokkenen (relevante gegevens zijn verstrekt door de technisch- en verenigingsmanager) op de bij ons bekend zijnde e-mailadressen een mail ontvangen vanuit de Coördinatoren met een nadere toelichting.

Belangrijk om te melden is dat men voor het aanvragen wel moet beschikken over een DigiD. Een DigiD kan men aanvragen via https://digid.nl/aanvragen.

Meer informatie is ook te vinden op http://www.bfc-bussum.nl/vog-beleid-bfc/

BFC VOG Commissie

Kitty van den Berg
Patrick van Dam