Vacature BFC verenigingsmanager

BFC logoBFC zoekt per direct een energieke en daadkrachtige verenigingsmanager (m/v, gem. 28 uur per week)

BFC

Bussumse Football Club is een ondernemende voetbalvereniging met bijna 1700 leden en biedt voetbal aan mannen en vrouwen van alle leeftijden en niveaus. Plezier en prestatie gaan hand in hand. BFC is inmiddels uitgegroeid tot één van de grotere clubs in het Gooi en heeft ondanks de groei altijd een gezellig karakter weten te behouden, met een groeiende aantrekkingskracht in de regio. Het compacte sportpark aan de Meerweg heeft de beschikking over vier kunstgrasvelden.

BFC bestaat ruim 95 jaar en is de afgelopen 10 jaar qua ledenaantal verdubbeld. De leden van BFC hebben onlangs gekozen voor een professionaliseringsslag , die moet zorgen voor een mooie co-creatie tussen vrijwilligers en professionals. Alle leden doen jaarlijks 6 uur vrijwilligerswerk.

Het professionaliseringsproces beoogt onder andere om een scheiding aan te brengen tussen specifieke voetbaltechnische zaken en verenigingsactiviteiten, teneinde duurzaamheid van de vereniging te waarborgen en processen te stroomlijnen. Een belangrijk onderdeel van de verenigingsactiviteiten vormt de “voetbalorganisatie”, d.w.z. alle activiteiten om voetbalwedstrijden en toernooien mogelijk te maken, maar ook coördinatie rondom BFC kleding. In april 2016 heeft BFC een professioneel voetbaltechnisch manager aangesteld. Voor het managen van de verenigingsactiviteiten is BFC nu op zoek naar een verenigingsmanager.

De verenigingsmanager

Binnen de beleidskaders vastgesteld door het bestuur van BFC is de verenigingsmanager verantwoordelijk voor

 • de voetbalorganisatie
 • het verenigingsbureau (waaronder o.a. ledenadministratie, financiële administratie, contractbeheer, ICT/databasemanagement)
 • het kantine- en accomodatiebeheer.

De verenigingsmanager wordt in de uitvoering ondersteund door diverse “operationele” commissies, waaronder het wedstrijdsecretariaat, scheidsrechterscommissie, toernooicommissie, kledingcommissie, evenementencommissie, etc. BFC heeft op dit moment géén verenigingsbureau, het opzetten ervan staat gepland voor de tweede helft van 2016, waarbij de verenigingsmanager een initiërende rol heeft. Op dit moment heeft BFC een professionele kantinebeheerder in dienst, die onderdeel wordt van het nieuwe verenigingsbureau. Het bestuur blijft zelf verantwoordelijkheid voor de accommodatie, d.w.z. gebouwen en velden en het veiligheids- en calamiteitenbeleid alsook sponsorbeleid en PR.

De verenigingsmanager is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid van BFC. De operationele commissies draaien voor een groot deel op de inzet van structurele vrijwilligers (d.w.z. vrijwilligers die jaarlijks meer dan verplichte 6 uur vrijwilligersdiensten draaien). Belangrijke aspecten van het vrijwilligersbeleid zijn: het werven van structurele vrijwilligers en het zorgdragen voor een goede bezetting van deze operationele commissies. BFC kent ook een grote groep van incidentele vrijwilligers die ook helpen om de voetbalorganisatie en het verenigingsleven vorm te geven. Deze groep wordt ingezet op meer incidentele taken, zoals het “scheids- en grensrechteren” van wedstrijden/toernooien, begeleiden van teams, geven van trainingen, etc. De verenigingsmanager zorgt voor een adequate (administratieve) vastlegging van alle structurele en incidentele vrijwilligersdiensten.

De verenigingsmanager van BFC heeft een verbindende, organiserende en initiërende rol. Naast het aansturen van de ‘dagelijkse gang van zaken’ is de verenigingsmanager het gezicht van de vereniging.

Hij/zij betrekt de vrijwilligers bij het organiseren van de vereniging en behoudt en bevordert de energie en het enthousiasme. Hij/zij is altijd gericht op samenwerken, met een open, uitnodigende wijze van communiceren en met daadkracht om initiatieven en de professionalisering te laten slagen.

De verenigingsmanager neemt niet het werk van de vrijwilligers over. Hij/zij bevordert dat de vrijwilligers geworven worden en zo goed mogelijk met plezier functioneren in een optimale verenigingsstructuur. Daar waar nodige kennis en kunde voor de vereniging mist zoekt hij/zij andere samenwerkingsverbanden.

Positie, taken en rollen

De verenigingsmanager van BFC:

 • is verantwoordelijk voor de verenigingsactiviteiten, waaronder de voetbalorganisatie, verenigingsbureau, kantine- en vestigingsbeheer;
 • rapporteert periodiek aan het bestuur en heeft bestuurslid Verenigingszaken als direct aanspreekpunt;
 • zorgt voor een gebalanceerde allocatie van activiteiten, taken en processen over de diverse operationele commissies van BFC en houdt toezicht op het optimaal functioneren van deze commissies;
 • ontwikkelt het vrijwilligersbeleid, voert dit uit en doet voorstellen tot verbetering aan het bestuur;
 • is verantwoordelijke voor het opzetten, inrichten en managen van het verenigingsbureau, waaronder de ledenadministratie, financiële administratie, contractbeheer, ICT en kantinebeheer;
 • werft de medewerkers van het verenigingsbureau, stuurt hen aan én evalueert regelmatig het functioneren;
 • ontwikkelt, onderhoudt en evalueert functieprofielen van de diverse operationele commissies en het verenigingsbureau en legt deze vast in het Functieboek van BFC;
 • zet optimaal en adequaat de structurele en de incidentele vrijwilligers in en stuurt dit proces aan;
 • draagt bij aan vaststellen van het budget voor de vrijwilligerstaken en maakt jaarlijkse inschatting van de afkoopsom van vrijwilligersuren;
 • selecteert, implementeert en onderhoudt het systeem voor de administratie van de vrijwilligersuren en facturering bij afkoop; en
 • onderhoudt contacten met collega-verenigingen, onderwijs en gemeentelijke instellingen in afstemming met het (dagelijks) bestuur van BFC en de communicatiecommissie.

Kwaliteiten en vaardigheden

De verenigingsmanager van BFC

 • heeft ervaring met verenigingszaken en het werken met vrijwilligers;
 • heeft HBO werk- en denkniveau;
 • is communicatief, contactueel sterk en is representatief;
 • heeft organisatietalent, hands-on-mentaliteit, is daadkrachtig en heeft een gestructureerde werkwijze;
 • heeft lef en is proactief;
 • is sociaal en empathisch, is een binder en verbinder;
 • is positief en energiek;
 • zet verandering in gang; enthousiaste oplosser en regelaar;
 • heeft een verplichte VOG of is bereid deze aan te vragen.

Arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van leeftijd, ervaring en competenties is er sprake van een all-in jaarsalaris van €25.000 – €31.500 gebaseerd op een gemiddelde 28-urige werkweek gemeten over de periode van één jaar. In onderling overleg kan nadere afstemming plaatsvinden over de urenverdeling per week en gedurende een jaar. De verenigingsmanager is daarbij bereid om flexibele werktijden aan te houden, dat wil zeggen ook ’s avonds en mogelijk in het weekend. Werkuren zullen tijdens het voetbalseizoen hoger liggen dan buiten het voetbalseizoen in de maanden juli en augustus en tijdens de winterstop.

Reageren?

Ben je geïnteresseerd om als verenigingsmanager bij BFC te komen werken? Stuur dan je CV en motivering naar Anneke Frenk, bestuurslid BFC, annekefrenk@gmail.com. Reageren graag vóór 30 juni 2016.