Update Technisch Manager Igor van Gelderen

Igor van Gelderen treedt per 1 juli in dienst als Technisch Manager bij BFC. Achter de schermen is hij al vanaf 1 april druk bezig om zich de BFC-cultuur eigen te maken. De hoogste tijd dus voor een nadere kennismaking en een update van zijn eerste indrukken!

Beste BFC’ers,

igorslideHet is nu een maand of drie geleden dat mijn eerste gesprekken met het bestuur van BFC hebben plaats gevonden. Technisch Manager van BFC was de vraag. Ik hoefde daar niet lang over na te denken, de vraag om na 27 jaar niet meer als trainer op het veld staan en mij bezig te houden met voetbalbeleid binnen BFC kwam voor mij op het juiste moment.

Gezamenlijk hebben wij besloten om de eerste maanden als warming-up te gebruiken. Officieel zal ik per 1 juli in dienst treden als Technisch Manager maar ben ik vanaf 1 april achter de schermen druk bezig om me de BFC cultuur eigen te maken. De vele open gesprekken die ik gevoerd heb met zeer betrokken BFC’ers, hebben mij een goed beeld gegeven van waar de vereniging nu staat. BFC is voor mij een nieuwe vereniging die, hoe gek het ook klinkt, al als zeer vertrouwd voelt. De gesprekken zijn naast een indruk te krijgen van BFC ook belangrijk voor mijn eerste fase binnen BFC.

Vanuit het bestuur is de eerste fase vastgesteld als:

Vaststellen nieuwe en/of onderschrijven bestaande voetbaltechnische doelstelling. Aandachtspunten hierbij zijn: Breedtesport 2.0 en vereniging brede doelstellingen d.w.z. voor breedte, vrouwen, senioren en selectievoetbal.

Voetbal-technisch beleidsplan

De vraag om een ‘nieuw’ voetbal technisch beleidsplan komt omdat het bij BFC aan een eenduidige, samenhangende, gestructureerde en herkenbare lijn bij het opleiden van onze (jeugd)voetballers (m/v)  ontbreekt. Dit betekent niet dat er zomaar wat wordt gedaan binnen BFC. Integendeel zelfs. Alle betrokkenen binnen onze vereniging spannen zich wekelijks in voor de voetballende leden en daarmee ook voor de gehele vereniging. Een voetbalbeleidsplan vormt echter de eerste belangrijke stap richting een eenduidige visie en (langere) termijnplanning. Het maakt besturen eenvoudiger, voorkomt onduidelijkheden en dient als evaluatiemiddel, waarin keuzes worden verantwoord.

Met het samenstellen en accorderen van een opleidingsplan zijn we er nog niet. Dit plan krijgt dan ook een vervolg in een jaarplan met aandacht voor sportieve leerlijnen en jaarplan voor spelers en trainers.

Voetbaldoelstellingen

Ik ben druk bezig met de voetbaldoelstellingen, die gebaseerd zijn op de input vanuit de gesprekken maar ook vanuit de SWOT-analyse die verstuurd is naar een groot aantal leden. De doelstellingen moeten eerst door het bestuur geaccordeerd worden, dus ik kan er nog niet veel over zeggen.

Het zal zeker betrekking hebben op:

  • De afstand tussen het aanbod voor breedte- en selectievoetbal verkleinen
  • Het niveau van zaterdag 1 in lijn krijgen met onze jeugdopleiding
  • De ontwikkeling van onze eigen kaderleden

Ik ben erg enthousiast dat ik voor de zomervakantie al iets kan mededelen over een mooie stap voorwaarts in het aanbod breedtevoetbal.

Voor in de agenda: Aftrap op 1 september

Zet alvast donderdagavond 1 september in  de agenda. Ik zal dan de Aftrap verzorgen, waarbij onder andere de doelstellingen voor het komende voetbalseizoen worden gepresenteerd. Nadere details volgen zo spoedig mogelijk!

Maar eerst: vakantie!

Voordat de eerste helft van mijn functie als Technisch Manager binnen BFC gaat beginnen, gaan wij eerst op vakantie.
Voor mij is vakantie drie weken zeilen met mijn gezin, bestaand uit mijn vrouw Gaby, zoon Youri (17),  dochter Iris (15) en onze ruwharige teckel Sophie. Moet daar wel bij zeggen dat het nog maar de vraag is of mijn zoon zich kan opladen voor drie weken zeilen na een week Chersonissos.

Deze drie weken geven mij de rust om komend seizoen met veel energie het voetbalbeleid uit te rollen, te bewaken en continu te evalueren.

Ik wens je een fijne vakantie toe en spreek je graag na de zomer bij BFC.

Met sportieve groet,

Igor van Gelderen