Update – Teamindelingen seizoen 2018|2019 (jongens- en meisjesteams)

Hierbij een update van de teamindeling voor de jongens- en meisjesteams voor het seizoen 2018|2019. Deze indeling is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt.

De Technische Commissie heeft naar aanleiding van reacties op de eerdere publicatie van voorlopige teamindelingen enkele aanvullende wensen en verzoeken kunnen inwilligen. Helaas is dit niet voor alle wensen mogelijk gebleken. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Update teamindelingen 2018-2019

Uitgangspunt bij de indeling is dat iedereen op zijn/haar eigen niveau kan voetballen. Dit bevordert het plezier en de individuele ontwikkeling. BFC behoudt zich het recht voor om spelers tijdens de winterstop – of in uitzonderlijke gevallen op andere momenten – in een ander team te plaatsen. Progressie van spelers, consistentie van presteren en opkomst bij trainingen en wedstrijden zijn algemene criteria die worden gevolgd.

Sportieve groet,

Technische Commissie BFC

Eventuele vragen graag richten aan de Technische Commissie, tc-bfc@live.nl
Vragen over meisjesteams kunnen worden gericht aan bfc.meiden@gmail.com