Update rubbergranulaat en kunstgras nav NOS-Journaal uitzending

Op zondag 27 november j.l. is in de uitzending van het NOS-journaal om 20.00 uur een item behandeld over de mogelijke gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat. In het item zijn enkele resultaten uit het onderzoek van de bandenbranche gepresenteerd en becommentarieerd door een toxicoloog. De uitzending wekt de indruk dat er nieuwe feiten zijn, maar deze zijn er niet.

Het nieuwsitem vergelijkt de uitkomsten van het onderzoek met de consumentennorm voor chemische stoffen. Hierdoor wordt de norm voor chemische stoffen vaak overschreden. Voor rubbergranulaat geldt echter een andere norm.

Binnen zogenaamde REACH-verordeningen worden stoffen op basis van gebruik geclassificeerd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een voorwerp en een mengsel. Rubbergranulaat valt onder de categorie mengsels. Hiervoor geldt dus ook een andere norm. Kijk hier voor meer informatie over REACH.

RIVM heeft geen aanleiding om haar advies te wijzigen. Namelijk dat er gewoon gesport kan worden op kunstgrasvelden met SBR-rubbergranulaat. Gemeente Gooise Meren volgt het standpunt van het RIVM en wacht de uitkomsten van het RIVM-onderzoek af. Deze worden medio december verwacht.

Op de website van het RIVM en op website van de Vereniging Sport en Gemeenten staat de meest recente informatie.