Update kunstgrasvelden

Wij hebben begrip voor mogelijk hernieuwde onrust onder onze leden naar aanleiding van de uitzending van Zembla gisteravond over de mogelijk schadelijke gevolgen voor de gezondheid door het voetballen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat.

In consultatie met de Gemeente Gooise Meren en de KNVB ziet het bestuur op dit moment geen aanleiding haar besluit van december 2016 om door te gaan met voetballen, te herzien. De gemeente laat zich informeren door de VSG, GGD en het RIVM. Het staat leden vrij zelf een inschatting te maken of zij vooruit willen lopen op eventueel nieuw en/of aanvullend onderzoek en niet meer willen voetballen. Wij zullen een keuze om te willen stoppen, respecteren.

Op de VSG-website staat een keurige samenvatting van allerlei onderzoeken, waaronder ook de reactie van het RIVM op het VU-onderzoek met zebravisjes zoals aan de orde kwam in de Zembla-uitzending.

Wij blijven heel alert op onderzoek dat mogelijk aantoont dat met rubbergranulaat ingestrooide kunstgrasvelden onaanvaardbare risico’s opleveren voor de gezondheid van onze leden. Op de website van de VSG is te lezen dat in februari 2017 de European Chemicals Agency met onderzoeksresultaten komt over de samenstelling van stoffen in rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. Ter informatie treft u onder dit bericht het bericht zoals dat morgen op de website van de gemeente zal worden gepubliceerd.

Bernard Lindenhovius
Voorzitter BFC


Reactie op ZEMBLA-uitzending over onderzoek VU naar effect rubbergranulaat op embryo’s van zebravissen 

Al sinds de eerste uitzending van Zembla over het onderwerp rubbergranulaat volgen gemeente Gooise Meren en de voetbalclubs NVC, BFC, SDO, SC Muiderberg en SC Muiden dit onderwerp op de voet. We hebben in de afgelopen maanden ook diverse malen hierover overleg gehad.

Gedurende de afgelopen maanden hebben wij de standpunten van de verschillende instanties (Minister Schippers, RIVM, KNVB, Vereniging Sport Gemeenten, GGD Gooi en Vechtstreek) nauwkeurig in de gaten gehouden. Dat blijven we ook in de komende dagen en weken doen. Zodra een van de genoemde instanties naar aanleiding van het VU-onderzoek, het binnenkort te verwachten onderzoek van de European Chemical Agency of andere relevante onderzoeken, een ander standpunt gaat innemen, gaan we onmiddellijk bekijken of het nodig is dat wij actie ondernemen. Op dit moment is er nog geen sprake van een wijziging van het standpunt van een van de genoemde instanties.

Integendeel, naar aanleiding van het VU-onderzoek hebben de instanties het volgende standpunt naar buiten gebracht: er is geen reden om af te wijken van het RIVM-standpunt dat sporten op de rubbergranulaat veilig en dus verantwoord is. Het VU-onderzoek is niet representatief voor veldomstandigheden, betreft embryo’s van zebravissen (dus geen mensen), en het is ook niet duidelijk aan welke stoffen in het granulaat de effecten op de embryo’s zijn toe te schrijven. 

Voor meer informatie over de actuele stand van zaken kunt u bijvoorbeeld kijken op de website van VSG, http://sportengemeenten.nl/reactie-rivm-onderzoek-vu-rubbergranulaat/.