Uitslag poll ‘voetballen op zondag’

 

In april bevroegen wij jeugdleden van C  t/m A en de ouders van de Kabouters over de optie om de wedstrijden van een aantal teams naar de zondag te verplaatsen. De voornaamste en dwingende reden van dit voornemen was om de druk op zaterdag op ons sportpark te verlichten. Met slechts 3 kunstgrasvelden tot onze beschikking en geen uitbreidingsmogelijkheden in de omgeving zijn de zaterdagen erg druk geworden, een beetje té druk zelfs.  Bijkomende reden was dat door een aantal wedstrijden op zondag te spelen, de sfeer op ons sportpark op zondag zou verlevendigen want als ons eerste elftal niet thuis speelt, is het stiller dan je zou verwachten op een grote club als BFC.

De uitslag van de poll is bekend – zie hieronder – en deze uitslag is overduidelijk: onze jeugdleden kiezen er, bijna zonder uitzondering, voor om op zaterdag te blijven voetballen. De vraag ‘voetballen op zondag?’  heeft een overduidelijk NEE als antwoord gekregen. Daarmee is deze optie van de baan. Wij zullen op zoek moeten gaan naar andere manieren om de druk op onze velden op zaterdag te verminderen of werkbaarder te maken. Via deze website houden wij iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen hieromtrent.

Uitkomsten poll

Junioren

Van de uitgereikte vragenformulieren is 48% ingevuld ingeleverd. Van deze leden geeft  0% te kennen graag op zondag te voetballen of daartegen geen bezwaar te hebben. 38% Wil liever niet op zondag voetballen en liefst 61% zegt zijn lidmaatschap van BFC op te zeggen als men op zondag zou moeten gaan voetballen. Geen mening heeft 1 respondent.

Kabouters

Van de uitgezette polls werd 36% ingevuld ingeleverd. Van deze ouders van onze kabouterleden geeft 2% aan hun kinderen graag op zondag te laten voetballen en heeft 3% hiertegen geen bezwaar. Het percentage dat hun kinderen liever niet op zondag laat voetballen is 36% en 56% zegt het lidmaatschap van BFC op te zeggen als er voortaan op zondag wordt gevoetbald.

Opmerkingen/vragen

Op het vragenformulier werd de mogelijkheid geboden vragen en/of opmerkingen te plaatsen. Hieronder een overzichtje van de reacties van de junioren.

– ik wil gewoon op zaterdag blijven voetballen, niet op zondag!  (16x)

– past niet bij het tennissen wat ik ook doe: wintertraining, competitie (3x)

– seizoenkaart betaald voetbal (3x)

– bezwaar tegen voetballen tegen clubs uit de regio Almere/ Amsterdam (3x)

– bezwaar tegen ‘sturende vraagstelling’ (2x)

– wij stoppen sowieso met voetballen (6x)

– zou langer doorspelen een optie zijn om de druk op de velden te verminderen? Een kortere rust lijkt mij ook wel schelen. Een 4e kunstgrasveld? (1x)

Wij bedanken Judith de Groot (interne communicatie BFC) die verantwoordelijk was voor deze ledenraadpleging.

Het bestuur van BFC