Inleveren GCA-boekjes

Nog één week Grote Clubactie: uiterste inleverdatum boekjes zaterdag 29 oktober!

 

We naderen het slot van de Grote Clubactie 2011. Tot nu toe – maar we hebben nog een week – hebben 115 kinderen uit 28 teams 1325 loten verkocht. Dat geeft een tussenresultaat (onder aftrek van incassokosten en aanschaf van de verkoopboekjes) van € 2904.54.

Er komt nog een mooie toegift: de meeste kinderen uit de stadions gaan zaterdag 29 oktober al hun volle boekjes inleveren. En daar verwachten wij heel erg veel van. Per slot van rekening is dit jaar de opbrengst bedoeld voor een aan te schaffen speeltuin die naast de stadions geplaatst zal gaan worden.

We vragen Toon Paulussen – de coördinator van de Grote Clubactie – naar zijn bevindingen:

„Het is jammer dat er soms negatief over de Grote Clubactie wordt gesproken. Er wordt gemopperd over de aan te schaffen speeltuin, want ‘we zijn een voetbalclub’, of ‘zorg eerst maar eens voor trainers’. De Grote Clubactie is bij BFC opgezet op wat extra’s te doen voor zaken die normaliter niet zo snel van de grond komen bij een vereniging.”

„Het is mooi dat een aantal BFC-spelers zeer goed verkocht heeft. De F2 gaat nu nog aan kop dankzij Olivier van der Eijk die, samen met Tom van Wylick, 103 loten verkocht heeft. De tweede plek wordt nu ingenomen door ME1 met 97 loten door 6 lotenverkopers. Een speciale vermelding moet uitgaan naar de F1: deze negen spelers hebben allemaal loten verkocht en staan met 94 verkochte loten op de derde plaats. Hulde!”

„Ik doe nog een laatste oproep: Lever alle boekjes in, ook al staat er maar één verkocht lot in. Het is toch elke keer € 2.40 wat dan vrij besteed kan worden door BFC. DOE HET VOOR JE CLUB….!!”