Tot nader bericht geen douches

Tot nader bericht kan er geen gebruik gemaakt worden van de douches in de kleedkamers

Vanwege de mogelijke aanwezigheid van een bacterie in de waterleiding van één van de kleedkamers , zijn er diverse maatregelen genomen om de bacterie te bestrijden.
De waterleidingen van de kleedkamers  zijn grondig gereinigd en uit voorzorg afgesloten tot de uitslag van de herbemonstering binnen is .
Dat betekent dat er nu helaas niet kan worden gedoucht en geen water kan worden getapt in de kleedkamers.
De kleedkamers kunnen wel probleemloos worden gebruikt om om te kleden. Het advies is om de bidons thuis te vullen en na de wedstrijd thuis te douchen. Het gaat hierbij om een voorzorgsmaatregel zodat er geen enkel risico wordt gelopen.

 

Excuses voor het ongemak, we houden u uiteraard op de hoogte zodra de uitslag van de herbemonstering bekend is.