Vrienden van BFC steunen BFC in meerkosten renovatie

vriendenBFC_southhamptonIn overleg met het bestuur van BFC heeft de stichting Vrienden van BFC “met alle plezier en enthousiasme” een zeer grote bijdrage (€20.000) aan de geraamde meerkosten van de gaande renovatie van ons complex toegezegd. Het bestuur van BFC is erg verheugd met deze steun die het mogelijk maakt ons Sportpark Meerweg tip-top op orde te krijgen voor de toekomst en dankt de Vrienden van BFC hier zeer hartelijk voor!

Zoals bekend wordt de aanleg van het nieuwe kunstgras gefinancierd door de gemeente Bussum. De renovatie beperkt zich echter niet tot het leggen van kunstgras. Er worden extra looppaden om de velden gelegd, leunhekken geplaatst, ballenvangers vernieuwd en nog enkele andere zaken vernieuwd of bijgeplaatst. Een groot deel van deze meerkosten zullen vallen aan BFC zelf. Tevens moet, gezien de nog uitblijvende besluitvorming bij de gemeente, mogelijk op voorhand worden geïnvesteerd in zeer noodzakelijke verlichting op veld 4. De financiele steun van de Vrienden van BFC is dus meer dan welkom.

Wat is de stichting Vrienden van BFC?

De stichting Vrienden van BFC in 2012 opgericht. Initiatiefnemers waren Tom van ’t Hek, Antonie Schuller en Aernout Gebbink. Zij vormen tevens het bestuur samen met bestuurslid sponsorzaken van de vereniging BFC, Bas Cohen. Doel van de stichting is BFC financieel te ondersteunen `in de breedste zin van het woord, ondersteuning dus waar de gehele vereniging iets aan heeft`. De stichting heeft zichzelf ten doel gesteld 75% van de binnenkomende gelden in BFC te steken en de overige 25% te besteden aan eigen activiteiten en bijeenkomsten als businessclub. Voor meer informatie over de Vrienden van BFC klikt u hier .

vrienden van bfc logo

.