Selectieprocedure E, F en Stadionpupillen

Beste Ouders en spelers van de E/F en Stadionpupillen,

BFC stelt hogere eisen aan selectie spelers. Naast twee maal per week trainen verwacht de club van elke speler dat deze een hoge aanwezigheid toont op trainingen en wedstrijden. Daarnaast dient een speler progressie te vertonen gedurende het selectie jaar.
Wie komt in aanmerking voor een selectieteam?
Elke F- of E- pupillen speler komt in aanmerking voor een selectieteam, tenzij anders aangegeven door de desbetreffende ouders. Spelers die met het selectieproces mogen meedoen, krijgen hierover bericht van trainers en/of leiders. Dit wordt persoonlijk aangegeven.

Selectieproces 2011/2012

Om een indruk te krijgen van het aantal potentiële selectiespelers zijn recentelijk alle leiders van de F teams gevraagd een evaluatieformulier per speler in te vullen. Dit formulier dient uiterlijk eind april ingevuld en ingeleverd te zijn.

Het evaluatieformulier brengt elke speler in kaart op het technische, het tactische en het fysieke vlak. Deze 3 worden vervolgens onderverdeeld in 11 aandachtspunten zoals hieronder omschreven.

Technisch Tactisch Fysiek
Passen/mikken Spelinzicht Snelheid
Dribbelen/lopen met bal Balgerichtheid Lichaamsbouw/kracht
Balcontrole Verdedigen Beweeglijkheid/motoriek
Schieten Aanvallen

Deze evaluatie is uiteraard gebaseerd op het functioneren van een speler binnen een bepaald team en zegt derhalve nog weinig over de speler in het grotere geheel. Om die reden worden de spelers regelmatig tijdens de trainingen bekeken en beoordeeld door de eigen trainer in samenwerking met de door BFC aangestelde trainers.

Naast individuele kwaliteiten wordt er in het selectie proces ook gekeken naar de positie van een speler in het team (achter, midden, voor).

Selectietrainingen

Naast de schriftelijke evaluatie vinden er binnenkort selectietrainingen plaats. Deze trainingen bepalen mede de keuze voor het volgend seizoen. De definitieve keuze wordt pas gemaakt in augustus als er meer bekend is over eventuele nieuwe spelers die toe treden tot BFC en spelers die het lidmaatschap beëindigen. Aan de selectietrainingen kan uitsluitend worden deelgenomen op uitnodiging van een trainer van BFC. Alle spelers van de huidige selectieteams ontvangen automatisch een uitnodiging. Deze groep wordt vervolgens uitgebreid met spelers van de overige E- en F teams.

Wanneer?

De selectietrainingen starten op maandag 30 mei a.s. voor de 1e jaars E-pupillen van 16.30 tot 17.30 uur en van 17.30 tot 18.30 uur voor de 2e jaars E-pupillen. Tenzij anders aangegeven, kunnen de selectietrainingen tot en met maandag 27 juni duren. Dit zijn 5 trainingen.

De selectietrainingen voor de F- pupillen starten op woensdag 1 juni a.s. voor de 1e jaars F-pupillen van 14.30 tot 15.30 uur en de 2e jaars F-pupillen van 15.30 tot 16.30 uur. Tenzij anders aangegeven, kunnen de selectietrainingen tot en met woensdag 29 juni duren. Dit zijn 5 trainingen.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze email nog vragen, stuur dan een email naar Voetbalzaken van BFC, te bereiken via voetbalzakenbfc@live.nl. Vermeldt dan graag uw zoon’s naam en het F-team waarin hij momenteel speelt.

Met vriendelijke groet,
Voetbalzaken BFC
Ferry Hendrikse
Sebastiaan Brouwer