Selectiebeleid

Het seizoen nadert langzaam z’n einde. Om duidelijkheid te scheppen in het selectieproces bij de jongens voor komend seizoen, zetten we hieronder e.e.a. op een rijtje.

Bij BFC staat de ontwikkeling van spelers voorop. Dit wordt bereikt door spelers met hetzelfde niveau samen te laten voetballen. Om die reden wordt binnen BFC gewerkt met een drietal stromingen: selectie-, schaduw- en breedteteams.

Waarom selecteren?

Het beleid ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers en het vervolgens indelen van de teams is tweeledig. De eerste doelstelling is er op gericht om spelers te selecteren die het mogelijk maken om een selectieteam op een zo hoog mogelijk niveau te laten voetballen. De tweede doelstelling is om elke geselecteerde individuele speler beter te maken passend bij het niveau van een selectieteam.

Jaarlijks selectieproces

Via de Technische Commissie wordt gecommuniceerd hoe de selectieprocedures verlopen. Spelers die deel uitmaken van of in aanmerking komen voor een selectieteam worden op de hoogte gesteld over eventuele selectieactiviteiten.

Bij de selectieactiviteiten zijn trainers, Technische Commissie en interne scouts intensief betrokken met het Hoofd Jeugdopleiding als eindverantwoordelijke. Het selectieproces is gebaseerd op bevindingen van deze groep die de meeste spelers van BFC gedurende het seizoen meerdere malen bekijken. Voor iedere speler wordt zorgvuldig een afweging gemaakt en beoordeeld of de speler voldoet aan de gestelde selectiedoelstellingen. Om geen talenten te missen en voorinformatie te optimaliseren wordt ook periodiek aanvullende input van leiders verkregen.

BFC streeft ernaar medio juni de selectiespelers bekend te maken. Ook houdt het zich het recht voor om de samenstellingen van selectieteams pas 1 september bekend te maken, met dien verstande dat ook daarna nog tussentijdse wisselingen mogelijk blijven. De (voorlopige) teamindelingen van schaduw- en breedteteams worden uiterlijk 1 juli bekendgemaakt.

Selectiebeleid gedurende het seizoen

Alle spelers, ook spelers die niet zijn opgenomen in een selectieteam, worden gedurende het voetbalseizoen gevolgd door (keepers)trainers, teamleiders, interne scouts en Technisch Commissieleden. De bevindingen worden vastgelegd en periodiek geëvalueerd door de Technische Commissie onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Jeugdopleiding. Zo kan geconstateerd worden dat een speler in een te laag of te hoog team speelt. Spelers uit een schaduw- of breedteteam, die zich sterk ontwikkelen, kunnen worden gevraagd om met een hoger team mee te trainen en/of voor selectieactiviteiten worden uitgenodigd. Deze selectieperiode vindt meestal aan het einde van een voetbalseizoen plaats. Daarnaast is er tijdens de winterstop een ander natuurlijk moment om wijzigingen in samenstelling van selectie-, schaduw- en breedteteams aan te brengen.

Wintertransfers

In principe, in uitzonderlijke gevallen, kan op iedere moment wijzigingen worden aangebracht in de samenstelling van selectieteams en kan worden besloten om selectiespelers tijdelijk of meer structureel in een ander selectieteam te laten spelen. In de praktijk is de winterstop een belangrijk ijkpunt gebleken. Het Hoofd Jeugdopleiding kan mede op basis van bevindingen van de Technische Commissieleden besluiten om selectiespelers in een breedteteam te plaatsen en vice versa. Progressie van spelers, consistentie van presteren en opkomst bij trainingen en wedstrijden zijn algemene criteria die worden toegepast in de besluitvorming.

Selectie- en schaduwteams

Voor het seizoen 2016-2017 kent BFC de volgende selectie- en schaduwteams:

 • A1 en A2 zijn selectieteams (aantal spelers per team wordt later bekend)
 • B1 en B2 zijn selectieteams; B3 is een schaduwteam (aantal spelers per team wordt later bekend)
 • C1 en C2 zijn selectieteams; C3 is een schaduwteam (aantal spelers per team wordt later bekend)
 • D1 en D2 zijn selectieteams; D3 is een schaduwteam (aantal spelers per team wordt later bekend)
 • E1 en E2 zijn selectieteams met elk 12 of 9 spelers, afhankelijk van deelname aan de KNVB Talentencompetitie E-top (9×9). Deze teams bestaan in principe uit 2e jaars E-spelers
 • E3 en E4 zijn selectieteams met elk 9 spelers uitkomend in een Onder-10 competitie (1e jaars E)
 • F1 en F2 zijn selectieteams met elk 9 spelers uitkomend in een Onder-9 competitie (2e jaars F)
 • F3 en F4 zijn selectieteams met elk 9 spelers uitkomend in een Onder-8 competitie (1e jaars F)
 • Halverwege het jaar zal een F-team worden geformeerd vanuit de stadionpupillen (0e jaars F).

BFC streeft ernaar binnen de selectie- en schaduwteams een gelijke verdeling in leeftijdsgroepen te realiseren.

Uitgangspunten selectiebeleid

 • Het selectiebeleid valt onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Jeugdopleiding.
 • De input van Technische Commissie, interne scouts, (keepers)trainers en teamleiders speelt een grote rol bij de samenstelling van teams.
 • Meetrainen en/of stages in een hoger of ouder team wordt gestimuleerd. Dit wordt bepaald door de trainers in samenspraak met de Technische Commissie en het Hoofd Jeugdopleiding.

Wat wordt van een selectiespeler verwacht?

BFC stelt hogere eisen aan een selectiespeler. Van deze spelers wordt het onder andere volgende verwacht:

 • Aanwezig zijn bij alle trainingen en wedstrijden (bij wedstrijden ook indien betreffende speler geblesseerd is). Dit betekent dat voetbal altijd op de eerste plaats komt.
 • Bereid zijn om aan eigen ontwikkeling te werken.
 • Andere eisen zoals gecommuniceerd door de selectietrainers of Technische Commissie.

 

Voor de meisjestak wordt de selectiesamenstelling en de indeling verzorgd door de Commissie meisjes- en vrouwenvoetbal in overleg met de trainers van de selectieteams.