Ronald Voor Den Dag laat voetbalzaken in goede conditie achter

Ronald Voor Den Dag, bestuurslid voetbalzaken, heeft onlangs te kennen gegeven dat zijn loopbaan een nieuwe wending heeft gekregen en meer van zijn tijd gaat vragen. Het wordt daardoor lastig om zijn nieuwe baan te combineren met zijn bestuursfunctie. Hij heeft daarom besloten zich niet herkiesbaar te stellen voor een volgende bestuurstermijn. Dit betekent dat Ronald, na drie intensieve bestuursjaren, vanaf de eerstkomende nog te plannen ALV in het najaar van 2018 geen deel meer zal uitmaken van ons bestuur.

Ronald was vanaf medio 2015 verantwoordelijk voor selectievoetbal. In dat jaar bestond het bestuur nog uit een viertal voetbalfuncties. Ronald heeft zich enthousiast ingezet om de voetbalorganisatie van BFC te veranderen. Vanaf april 2016 zijn er veel uitvoerende taken overgedragen aan de nieuwe voetbaltechnische manager waardoor er een mogelijkheid was om de vier bestuursfunctie te combineren tot één functie voetbalzaken. Ronald heeft vanaf het voetbalseizoen 2016-2017 invulling gegeven aan deze nieuwe functie.

Deze veel slagvaardiger en stabiele voetbalorganisatie gaf volop ruimte om de kwaliteit van de voetbalopleiding van BFC nog beter te maken. Eerste stap was om de eigen voetbalvisie en ambitie van BFC te verankeren in de Blauwe Draad. Ronald was groot voorstander om de kwaliteit van de Blauwe Draad extern te laten toetsen. Na een intensief beoordelingsproces behaalde BFC in juli 2017 het prestigieuze certificaat van Regionale Jeugdopleiding. Het selectievoetbal kreeg bovendien een visitekaartje in eigen stijl door de komst van de Talent Cup met landelijke belangstelling van BVO’s. Een andere mooie mijlpaal was een tweede trainingsmoment voor breedteteam met de introductie van de BFC Football Academy op vrijdagmiddagen en in schoolvakanties. De kroon op zijn bestuurstermijn is ongetwijfeld de historische promotie van BFC1 voor tweede jaar op rij naar het in de Blauwe Draad geambieerde niveau van de tweede klasse.

Meer nog dan de meeste andere bestuursfunctie staat het bestuurslid voetbalzaken voortdurend in de frontlinie. Ronald kan goed omgaan met deze druk. Met zijn karakteristieke radiostem communiceert hij op een rustige en betrouwbare manier. Hij laat zich niet opjagen. Ronald geeft zich niet snel gewonnen en heeft ons vaak weten te verrassen met zijn vasthoudendheid en andere kijk op zaken.

Wij zijn op dit moment bezig met het zoeken naar geschikte opvolgers. Wij doen nadere mededelingen zodra hierover meer duidelijk is. Wij danken Ronald nu alvast voor zijn enorme inzet van de afgelopen jaren en gaan uiteraard tijdens de komende ALV stilstaan bij zijn afscheid als bestuurslid.

Namens het bestuur van BFC,

Bernard Lindenhovius – voorzitter