Parkeerregels voor zaterdag


Met name op zaterdag zit BFC aan de grenzen van wat het complex aan kan qua verkeersverwerking en parkeerdruk. Meer parkeervoorzieningen zijn er niet en we zullen met elkaar dit seizoen iets moeten doen om de parkeerdruk en de chaos te beperken. Het bestuur van BFC heeft daarom de volgende regels opgesteld voor de zaterdag:

1.     De thuisspelende teams, hun ouders, verzorgers en supporters komen niet per auto naar het BFC-complex;

2.     Vertrekkende teams naar uitwedstrijden vertrekken niet voor het clubhuis van BFC en spreken af op een andere plaats;

3.     Het is verboden te parkeren aan de veldzijde van de Meerweg, de parkeerverbodsborden hangen er niet voor niets. Er ontstaan ontoelaatbare en gevaarlijke stremmingen in de doorstroom als daar toch auto’s worden neergezet. De politie schrijft bekeuringen uit aan daar geparkeerde auto’s;

4.     Voor bakfietsen is weinig ruimte bij ons complex. Ze kunnen alleen buiten de hekken geplaatst worden, niet voor het clubhuis maar aan de veldzijde van de Meerweg voor de velden in één rij zodat ze niet de doorstroom belemmeren;

5.     Fietsen worden binnen de hekken geplaatst alleen in de fietsenrekken. Wij zetten op zaterdag een zijhek open zodat alle plaatsen in de rekken goed kunnen worden gebruikt.

 

Het bestuur van BFC vraagt alle leden om zich op zaterdag aan deze regels te houden en bij te dragen aan het terugdringen van verkeersoverlast en parkeerdruk. Wij gaan na of deze regels werken en komen binnenkort met aanvullende maatregelen en hopelijk ook met aanvullende voorzieningen voor de fietsen.