OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJE CLUB 
- welke rokers sluiten zich aan bij de projectgroep? –

 

Vanuit de leden krijgen we steeds vaker de vraag wanneer wij als club een ROOKVRIJE vereniging worden. Terecht: zien roken, doet roken. Daarnaast is meeroken zowel binnen als buiten schadelijk, met name voor kinderen. Door een rookvrij sportterrein dragen we positief bij aan de gezondheid van onze kinderen en  geven we  kinderen het goede voorbeeld als zij bij ons sporten.  Om dit te voorkomen willen wij ervoor zorgen dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Dat lukt als we samen de verleiding weghalen en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken. BFC wil dus op weg naar een rookvrije vereniging.
Elke  maand komen er meer sportclubs bij die volledig rookvrij zijn. Wij juichen dit als bestuur toe, want we vinden dat roken en sporten eigenlijk niet samengaan. Ook de KNVB en NOC*NSF zetten zich samen met de Hartstichting in voor meer rookvrije sportcomplexen.
Samen met de leden die ons als bestuur oproepen om BFC een rookvrije sportvereniging te laten worden, hebben we een projectgroep opgezet om hiermee aan de slag te gaan. Wij zoeken nog twee rokers vanuit de leden van BFC die zich hierbij aan willen sluiten. Ook hen willen wij graag betrekken bij dit project.
Op zaterdagmiddag  27 januari is het eerste overleg van de projectgroep ‘naar een rookvrije club’. Sluit jij aan? Stuur dan een mail naar bestuur@bfc-bussum.nl
Wist je dat uit onderzoek van de Hartstichting blijkt dat maar liefst 89% van de Nederlandse bevolking voor compleet rookvrije sportverenigingen is?