Nieuwe verordening Drank- en Horecawet Gooise Meren 2017

 

De gemeente Gooise Meren heeft op 14 juli 2017 een nieuwe  Verordening Drank- en Horecawet vastgesteld. Dit is ook van invloed op de horecafaciliteiten bij BFC. We zetten de belangrijkste bepalingen en wijzigingen van de Drank en Horecawet 2017 op een rijtje.

Introductie

Gemeenten zijn  verplicht om ten aanzien van de schenktijden van alcoholische dranken in para-commerciële inrichtingen een verordening op te stellen. Para-commerciële inrichtingen zijn bedrijven waarbij horeca niet de kernactiviteit is, zoals sportverenigingen als BFC.

In 2014 hebben de voormalige gemeenten Bussum, Muiden en Naarden ieder een dergelijke verordening opgesteld, welke nu geharmoniseerd is voor de fusiegemeente Gooise Meren.

De nieuwe verordening is ingegaan op 14 juli 2017.

Schenktijden licht alcoholische dranken bij BFC

Binnen deze verordening dienen verenigingen zelf een actief en verantwoord alcoholbeleid  te voeren en een bij de vereniging passend schenkbeleid te voeren dat binnen deze verordening valt.

E.e.a  is afhankelijk van de openingstijden van ons complex. In principe worden er tot een half  uur voor de sluiting van de kantine consumpties verkocht. De actuele openings- en sluitingstijden vind je bij onze ingang en onderaan deze pagina.

Omdat BFC doordeweeks onderdak biedt aan kinderen van de SKBNM en we in de vroege zaterdagmiddag nog veel jeugdige spelers en speelsters te gast hebben zal de schenktijd voor alcoholische drank bij BFC als volgt zijn:

BFC Schenktijden 2017
Maandag t/m vrijdag 18.00 tot 24.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen 15.00 tot 21.00 uur

De wettelijke Bepalingen 2017

De belangrijkste bepalingen voor BFC:

  • Er zijn nieuwe schenktijden (licht alcoholische dranken) voor de gemeente Gooise Meren vastgesteld.  Voor Bussum is dit verruiming t.o.v.  2014. Doordeweeks mag er volgens de verordening alcohol worden geschonken van 17.00 tot 24.00 uur en in het weekend (en feestdagen) van 12.00 tot 21.00 uur.
  • De verenigingen  dienen zelf een actief en verantwoord alcoholbeleid  te voeren.
  • Het is ten alle tijden verboden sterke alcoholische drank te schenken, ook als deze gemixt wordt.
  • Zes keer per jaar kan BFC een ontheffing aanvragen voor  voetbalevenementen, denk hierbij aan het familietoernooi.
  • Alcohol wordt alleen geschonken aan mensen vanaf  18 jaar. Bij twijfel dient de horecamedewerker naar een legitimatiebewijs te vragen.
  • Het stunten met alcoholprijzen wordt afgeraden, omdat dit kan aanzetten tot extra drankgebruik. Daarmee draagt de vereniging niet bij aan verantwoord alcoholgebruik.
  • Er is aanwezigheidsverbod voor personen die zichtbaar teveel hebben gedronken.
  • Op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken dient er minimaal 1 barvrijwilliger aanwezig te zijn die een instructie verantwoord alcohol schenken heeft gehad en als zodanig staat geregistreerd.
  • Het is verboden personen onder de 16 jaar bardienst te laten draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken (ook al schenkt deze persoon geen alcohol).
  • Alleen op het terras mag alcohol worden genuttigd, niet langs de velden. Het terras dient duidelijk te worden aangegeven. Bij BFC loopt het terras van plantenbak (voor de kantine) tot plantenbak (richting ballenhok).

Opening en sluitingstijden 2017-2018 ingang