Nieuwe bestuursleden

Op de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 17 februari jl. zijn Alex Kroes (voetbaltechnische zaken) en Zsolt Horvath (sponsorzaken) door de leden in hun bestuursfuncties benoemd. Wij feliciteren Alex en Zsolt hiermee en zien uit naar een vruchtbare samenwerking!

Een verslag van de ALV volgt later op deze website.

Het bestuur

Een korte introductie van Alex en Zsolt vindt u hier.