Mogelijk nieuw wedstrijdtenue BFC

Aan het einde van het huidige seizoen loopt het contract met kledingleverancier Quick af. De sponsorcommissie, in samenwerking met het bestuur, is al voor de zomer begonnen met het inventariseren van de wensen voor nieuwe kleding en kledingleverancier. Offertes zijn opgevraagd en vergeleken, afwegingen tussen uitstraling, kwaliteit, betrouwbaarheid en financiën werden en zijn gemaakt.

Aan het begin van de kerstvakantie hebben de vijf overgebleven mogelijke kledingleveranciers ieder een presentatie gegeven op BFC. Naar aanleiding daarvan worden de offertes aangescherpt en opnieuw ingediend. Aan het begin van het nieuwe jaar zal een definitieve voordracht aan het bestuur worden gedaan.

Wij willen u het beelkledingcontractd niet onthouden van ons BFC wedstrijdtenue in de vijf verschillende varianten. Op de foto van links naar rechts ons mogelijke tenue in de voorstellen van Adidas, Hummel, Quick, Nike en Klupp.

Grote dank gaat uit naar de B3 spelers: Maurits, Laurens, Seb, Sebastian en Wouter die zo vriendelijk waren om een paar uur van hun vakantie op te offeren om als klankbord en model voor de wedstrijd- en trainingskleding te fungeren.

Binnenkort volgt meer informatie.

 

 

Voor vragen over het nieuwe kledingcontract kunt u contact opnemen met Ronald Ruisendaal (ronaldruisendaal@casema.nl) of Antonie Schuller (antonieschuller@live.nl)