Martijn Fransen en Jeroen Fokker nemen tijdelijk voorzittershamer over

martijnJeroen Fokker
Zoals bekend heeft de heer Kees Dijk vorige week geheel onverwacht zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van BFC ingetrokken. Er worden momenteel gesprekken gevoerd met mogelijke opvolgers van de vertrekkende voorzitter Gert Olthof maar de resterende tijd tot de komende Algemene Ledenvergadering van 15 december is te kort om de procedure tijdig te kunnen afronden.

Het zittende bestuur heeft daarom tijdens een bestuursvergadering besloten dat penningmeester Martijn Fransen en secretaris Jeroen Fokker de vacante voorzittersfunctie tijdelijk gezamenlijk, ad interim, zullen gaan waarnemen tot het bestuur een nieuwe kandidaat aan de leden kan presenteren. De officiële installatie van een nieuwe voorzitter zal dan moeten plaatsvinden tijdens een later uit te schrijven Buitengewone Ledenvergadering.

Het bestuur van BFC bedankt Martijn en Jeroen voor hun bereidheid deze taak op zich te nemen, heeft alle vertrouwen in beide bestuurders en wenst hun veel succes!

Het bestuur