Kunstgrasvelden en de gevolgen voor het milieu

Het televisieprogramma ZEMBLA besteedt op 11 oktober opnieuw aandacht aan de gevolgen van rubberkorrels op kunstgrasvelden. Deze keer gaat het niet om de gezondheidseffecten voor de spelers, maar om de gevolgen voor het milieu.

Aanleiding voor de uitzending is de aangifte door de milieukoepel Recycling Netwerk (onder andere Greenpeace en Milieudefensie) bij het Openbaar Ministerie. De koepel stelt dat sportclubs, gemeenten en bandenleveranciers strafbaar zijn, omdat uit het rubber zware metalen zouden lekken in de bodem. Het OM gaat bekijken of er aanleiding is voor strafrechtelijk onderzoek


Al in 2007 was door het RIVM berekend dat het tientallen jaren duurt voordat zink het grond- of oppervlaktewater bereikt. De zink-concentraties blijven ver onder de normen voor drinkwaterkwaliteit. Die conclusie staat wat het RIVM betreft nog steeds overeind. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat het zelfs nog langer duurt voordat zink het grond- of oppervlaktewater bereikt. Het zink blijkt zich namelijk te binden aan de zogeheten lava-laag en de bodem onder het veld. 

We zullen in samenwerking met de gemeente Gooise Meren de ontwikkelingen bij dit onderwerp op de voet blijven volgen. Op dit moment zien wij net als de gemeente geen reden om het gebruik van rubbergranulaat ter discussie te stellen.