Afscheid Jeroen Fokker en Bas Cohen van het bestuur

Jeroen Fokker en Bas Cohen nemen afscheid van het bestuur.

Jeroen Fokker, secretaris, heeft onlangs te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te willen stellen voor een tweede bestuurstermijn. Bas Cohen, bestuurslid sponsorzaken, heeft aangegeven voor het einde van zijn bestuurstermijn te willen aftreden. Beide bestuursleden zullen aan het einde van het verenigingsjaar 2016-2017 hun bestuurlijke functies neerleggen. Het bestuur zal tijdens de eerstvolgende ALV de leden vragen beide bestuursleden decharge te geven.

Jeroen is een kind van de club: een échte BFC’er. Het voetbal en vooral de enorme gezelligheid van BFC zijn hem – door zijn dierbare opa en ons gewaardeerde erelid Jaap Hilverda – met de paplepel ingegoten. Hij heeft zich afgelopen jaren sterk gemaakt voor behoud van die typische BFC cultuur. Voetbal is emotie wordt vaak beweerd maar zelden voor Jeroen. Hij wist het hoofd vaak koel te houden en kon met zijn nuchtere kijk discussies een bijzondere wending geven. Jeroen was ook een doener. Onverstoorbaar besteedde hij – vaak tezamen met zijn goede vriend Harry Puyk – vele uurtjes op de club om werkzaamheden op te pakken ten behoeve van zijn bestuurlijke portefeuilles velden en gebouwen en ook kleding. Maar bovenal ook om zich in te zetten voor het vergroten van het plezier voor onze jeugdspelers, bijvoorbeeld verkleed als paashaas of zwarte piet.

Bas heeft sponsoring bij BFC naar een flink hoger plan getild met vooral veel specifieke aandacht voor lokale ondernemers. Hij heeft met hulp van de sponsorcommissie de sponsorinkomsten meer dan verdubbeld in de afgelopen twee tot drie jaar. Hij heeft aan de wieg gestaan van de eerste partnership van BFC, namelijk die met Stichting Helder. Met zijn passie en enorm sociaal hart had Bas veel impact op onze teamdynamiek. Samen met zijn buitengewone creativiteit en analytische vermogen maakt dit hem een bijzonder gewaardeerd bestuurslid.

We zijn op dit moment bezig met het zoeken naar geschikte opvolgers. Wij zullen nadere mededelingen doen zodra hierover meer duidelijk is. Wij waarderen het zeer dat beide bestuursleden bereid en beschikbaar zijn om na hun aftreden eventuele opvolgers in te werken en om daarmee hun bestuurlijke portefeuilles goed over te dragen.

Wij danken Bas en Jeroen nu reeds voor zijn hun inzet in de afgelopen jaren en zullen uiteraard tijdens de komende ALV stilstaan bij hun afscheid als bestuurslid.

Namens het bestuur van BFC,

Bernard Lindenhovius, voorzitter