Jaap Hilverda benoemd tot erelid van BFC

Op de Algemene Ledervergadering (een beknopt verslag van deze vergadering vindt u binnenkort op deze site), gehouden op 16 december jongstleden, werd Jaap Hilverda (84) benoemd tot erelid van BFC.

Jaap Hilderda, erelid

Jaap Hilverda, erelid

De vader van Jaap Hilverda was een van de oprichters van BFC in 1920 en Jaap had de oorkonde van diens erelidmaatschap meegebracht naar de vergadering (zie foto). Het erelidmaatschap van onze vereniging wordt dus een traditie binnen de familie Hilverda. De kleinzoon van Jaap Hilverda, Jeroen Fokker, trad deze avond toe tot het BFC-bestuur en wellicht wordt ook hij ooit, al zal dat nog even duren, ook erelid van onze vereniging.

Mooie woorden

In zijn speech sprak voorzitter Gert Olthof mooie woorden tot het gewaardeerde erelid:
“Jaap is een geliefde BFC-er op wie wij, ikzelf niet in de laatste plaats, zeer gesteld zijn. Zijn altijd positieve levenshouding en zijn opgeruimde uitstraling dragen daar zeer toe bij en daarnaast is Jaap zijn hele leven, tot op de dag van vandaag, actief geweest voor de club. Zijn vader was in 1920 één van de oprichters van onze vereniging. Ook hij werd benoemd tot erelid en de oorkonde hangt nog steeds in de woonkamer van Jaap. Jaap zelf werd natuurlijk ook lid van BFC toen hij oud genoeg was. Van zijn sportieve carriere is niet heel veel bekend, maar van zijn andere activiteiten voor onze club des te meer:

  • Jaap bracht clubblaadjes rond
  • Trad toe tot de drukploeg en drukte wekelijks het clubblad en verzorgde mede de verspreiding
  • Jaap zat in de onderhoudsploeg en assisteerde o.a. Harry Puijk
  • Jaap zit nog steeds in de maandag- en vrijdagploeg met Gerard de Bruin, Joop van der Zande, Nico van der Kieft, Rene de Bruin, Jan van den Bergh en Harry Puijk
  • Jaap kreeg daar 2 jaar geleden de BFC-vriendschapsbeker voor uitgereikt
  • Tot aan de dag vandaag offert Jaap zijn woensdagmiddagen op om samen met ‘baas’ Gerard de Bruin limonade te verzorgen voor de jeugd die dan traint bij BFC
  • En dan vergeet ik waarschijnlijk nog wel een paar dingen

En…. last but not least, is Jaap hoeder van de Hilverda-bloedlijn die als een rode draad door BFC loopt. Als er een is die deze onderscheiding verdient, is het Jaap Hilverda. Ik vraag een daverend applaus voor ons nieuwe erelid!”

Het applaus daverde inderdaad door de zaal en na het slot van de vergadering – een korte rondvraagronde – sloot de voorzitter af en toostten de aanwezigen op het nieuwe verenigingsjaar maar vooral op het nieuwe erelid.