Interne trainerscursus | start van een succesvol seizoen

BFC wil haar pupillen trainers beter ondersteunen en heeft daarom haar eigen interne pupillen trainerscursus ontwikkeld. Drie avonden theorie en praktijk waarbij plezier en beleving voorop staat.

Het theorie-gedeelte bestaat uit:

  • Communicatie – hoe gaat de BFC trainer om met ouders | scheidsrechter | tegenstander en de spelers.
  • De speler – welke kenmerken horen er nu bij de leeftijdscategorieën en hoe staan deze in relatie tot de coaching.
  • De wedstrijd – hoe verwachten wij binnen BFC hoe de trainer moet coachen: voor | tijdens | rust en na de wedstrijd.
  • De training – Hoe verwachten wij binnen BFC de trainingsopbouw. Wat moet men wel doen en wat juist niet.

In de praktijk worden de trainers handvatten aangereikt hoe zij het beste resultaat uit de aangeboden oefenstof kunnen halen. Er worden 60 oefeningen aangeboden waarbij de oefening de techniek moet aanleren. Hierbij staat spelvreugde en beleving voorop.

De cursus wordt in drie avonden georganiseerd. Twee avonden aan het begin van het seizoen en een terugkom-avond na de winterstop.

Maandag 19 september en maandag 3 oktober van 19-22 uur.

Igor van Gelderen zal de avonden geven en coördineren, geef je dan ook op bij Igor door een email te sturen naar: bfc.igorvangelderen@gmail.com.

voetbaltrainer