Interessante en motiverende informatiebijeenkomst trainers/leiders F- en E-pupillen

Vrijdagavond 22 augustus vond in een vol clubhuis de informatiebijeenkomst voor de trainers/leiders van de F- en E-pupillen plaats. Oscar van Veen, technisch jeugdcoördinator van de F-pupillen en Ferry Hendrikse, hoofd voetbaltechnische zaken, zijn blij met de grote opkomst en heten iedereen van harte welkom. Aan de orde komen onder meer hoe BFC de rollen ziet van de leider/coach en de trainer.

Leider/coach bij BFC

Ferry geeft aan dat het takenpakket van een teamleider divers en veelomvattend lijkt, maar dat de uitvoering relatief vormvrij is.

Zijn/haar taken omvatten onder meer: IMG_1375

 • Op een gezellige en sportieve wijze sturend optreden bij de pupillen/ouders
 • Toezien op het correct uitdragen van de goede naam van BFC
 • Stimuleren van de teamgeest (douchen!)
 • Voorinformeren van ouders over wedstrijden
 • Eventueel regelen van vervangers bij afwezigen
 • Bijwonen van periodieke bijeenkomsten

Daarna volgt een aantal tips & trucs voor het coachen, waarbij veel interactie is met de aanwezige leiders. Ferry vertelt over het belang van het uitdenken van een gedegen tactisch plan en over de speelwijze en -ontwikkeling van de spelers die BFC nastreeft.

 

Trainer bij BFC

Dan is het tijd voor de functie-omschrijving van de trainers. Ferry benadrukt dat een trainer, en zeker een jeugdtrainer, een voorbeeldfunctie vervult. Zijn/haar taken omvatten onder meer:

 • Geeft training, straalt rust en vriendelijkheid uit en heeft erg veel geduld
 • Stelt zich ten doel spelers optimaal te ondersteunen, als team maar ook op individueel niveau. Uitgangspunten zijn spelplezier, kwaliteit en prestatie
 • Geeft in alles het goede voorbeeld en let altijd op de veiligheid van spelers en zichzelf. Is verantwoordelijk voor alles wat er op het trainingsveld gebeurt en houdt het veld schoon
 • Spelers individueel aanspreken buiten en binnen het veld (gedrag, technisch, tactisch)

Keeper bij BFC

Er is speciale aandacht voor het keepen bij BFC. Bert van Engelen is verantwoordelijk voor het keepersbeleid en de -trainingen. De opleiding van de keepers bij BFC bestaat uit drie fasen:

 1. Basis/fundament (bij F en E)
 2. “Leren voetballen”, inzicht in het spel krijgen/ontwikkelen
 3. Verfijnen van alles, niveau verhogen (bij B, A en senioren) 

Vervolgens vertelt Bert met betrekking tot het keepen bij BFC over:

 • De filosofie: “Aanvallen op de bal”. Snel balbezit en maak een snelle voortzetting mogelijk
 • De uitstraling: Heersen in je eigen doelgebied. Dominant willen zijn, zonder arrogantie
 • De opstelling: Positie kiezen is een leerproces. Stel niet direct (te) hoge eisen en overleg bij twijfels met de keeperstrainer

Op zaterdagen is vaak een keeperstrainer aanwezig (Bert van Engelen, Sonny Hulst) voor eventuele coachmomenten tijdens wedstrijden (rust) of als klankbord voor keepers, ouders en leider/coaches.

Oproep aan de trainers en leiders om nieuws en wedstrijdverslagen aan te leveren

Ten slotte volgt een oproep van Richard Troost namens de Communicatiecommissie. In de afgelopen drie maanden is er door de Communicatiecommissie hard gewerkt aan de nieuwe website van BFC. Sinds 20 augustus jl. staat de nieuwe site live. De trainers en leiders worden gevraagd om interessant/leuk nieuws over hun teams en wedstrijdverslagen via de website en/of sociale media met de andere leden en belangstellenden te delen. Dit zorgt er voor dat de betrokkenheid van de leden, spelers en ouders bij de club wordt verhoogd. Alle leiders en trainers ontvangen binnenkort een login voor de website. Aangeven wordt dat zij natuurlijk ook bijvoorbeeld ouders kunnen vragen om een keer een wedstrijdverslag te schrijven. De teksten kunnen ook worden aangeleverd bij de redactie. Eerste prioriteit is nu dat de teampagina’s correct zijn en dat de teamfoto’s worden toegevoegd. Kijk svp hier voor meer informatie. De avond wordt door Oscar en Ferry afgesloten door iedereen voor zijn/haar komst te bedanken. Het enthousiasme bij zowel de sprekers als de aanwezige leiders en trainers straalde er deze avond vanaf. Op naar een seizoen met veel speelplezier, sportiviteit en successen!