Incasso €40 dienstenbijdrage

Beste leden,

Via een persoonlijke brief en via onze website hebben wij aan het begin van het seizoen iedereen gevraagd zich op te geven voor een bar- of andere dienst. Mocht men dit om de een of andere reden niet willen of kunnen doen, dan kon worden aangegeven dat men zijn of haar dienst wilde “afkopen” en dan zou BFC €40 dienstenbijdrage incasseren. Ondanks herhaalde verzoeken om zich via het bardienstenprogramma (bfc.bardiensten.nl) op te geven en herinneringsverzoeken via email en via de leiders en het meerdere malen opschuiven van de incassodatum, heeft een aantal leden verzuimd zich aan te melden, een dienst te draaien of aan te geven dat men de dienst wilde afkopen. Daarom is bij deze leden onlangs €40 geïnd. Dit is, voor de goede orde, dus geen “boete” maar onderdeel van de jaarlijkse contributie sinds het besluit hiertoe op de Algemene Ledenvergadering. Van deze bijdrage wordt vervangend, betaald kantinepersoneel ingezet waardoor de kantine door kan draaien. We hebben over de inning van dit contributieonderdeel veel vragen gekregen en we leggen het bij deze graag nog een keer uit.

De bardienstregeling: een voor BFC noodzakelijke regeling

Voordat we overgingen tot de regeling van de (bar-)diensten zoals die nu is, vroegen we elk team op door ons bepaalde tijden tijdens het seizoen een bardienst te vervullen. De leider van het betreffende team moest zorgen voor de aanwezigheid van 3 of 4 ouders per dienst. De laatste jaren heeft deze manier van werken tot veel problemen geleid. Er waren teams die hun vrijwilligerstaken niet (volledig) uitvoerden waardoor we in de kantine, vooral tijdens drukbezochte wedstrijddagen, in grote problemen kwamen en op een gegeven moment zelfs het gevaar dreigde dat we de kantine op gezette tijden moesten gaan sluiten. We moesten dit dus anders gaan regelen en staken ons licht op bij ons omringende verenigingen. De enige oplossing is, zo blijkt en is ook logisch, om de vrijwilligersactiviteit verplicht te maken: voetballen bij de club betekent tevens een bardienst (of andere dienst) draaien. Geen dienst doen betekent dus ook niet voetballen. BFC besloot deze regel ook in te voeren.

Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor onze leden de activiteit niet kunnen of willen uitvoeren. Voor hen is er de mogelijkheid geschapen deze dienst af te kopen voor € 40 waarvoor dan betaalde krachten kunnen worden ingezet. Op de Algemene Ledenvergadering is besloten deze bijdrage van €40 op te nemen als onderdeel van de jaarlijkse contributie. Bij veel verenigingen wordt deze bijdrage vooraf geïncasseerd en wordt het bedrag teruggestort indien een bar- of andere dienst is vervuld. Aangezien onze doelstelling is om zoveel mogelijk leden actief mee te laten om de club draaiende te houden en niet om zoveel mogelijk geld te innen, hebben wij gekozen voor een systeem waarbij eerst de gelegenheid gegeven wordt om zich in te schrijven en pas als dat niet gebeurt, de €40 te incasseren.

Als u zich nog niet heeft opgegeven voor een bar- of andere dienst

Wij hopen dat een en ander nu ook duidelijk is voor hen die de inning van de €40 niet goed begrepen en ons daarover hebben benaderd of zelfs de incasso hebben teruggedraaid. Voor alle duidelijkheid: men blijft de kans houden zich op te geven voor een bar- of andere dienst en bij vervulling daarvan wordt de geïnde €40 gewoon weer teruggestort. Nogmaals, de € 40 per niet gedane dienst is om vervangend kantinepersoneel van te betalen, het is dus niet bestemd voor de clubkas van BFC! Opgeven kan in dit stadium overigens niet meer via het bardienstenprogramma maar via een mailtje aan bfc.vrijwilligers @gmail.com. Wel moet eerst in het bardienstenprogramma (op de website onder het kopje “club”) een geschikte dag en tijdstip worden gekozen. Heeft men zich wel opgegeven voor een dienst maar deze niet gedaan dan wordt de €40 uiteraard niet teruggestort en kan men zich ook niet opnieuw inschrijven. Er is voor die gemiste dienst dan immers al een betaalde kracht ingezet.

Geen dienst doen en geen bijdrage betalen, betekent niet voetballen

Het kleine aantal leden dat de incasso heeft teruggedraaid, vragen wij contact op te nemen met Herman Anderson over de betaling van de €40 aan BFC. Wordt hieraan geen gevolg gegeven dan zijn wij helaas genoodzaakt deze leden een speelverbod op te leggen. Een onsympathieke maatregel, vinden ook wij, maar als bestuur zijn wij gehouden te doen wat nodig is om de club draaiende te houden.

Wij hopen dat het bovenstaande de gewenste duidelijkheid verschaft en wensen u fijne kerstdagen en een sportief en gelukkig 2012!

Het bestuur