Incasso bardiensten!

Alle spelende leden van BFC (of ouders, afhankelijk van de leeftijd) dienen zich op te geven voor een vrijwilligerstaak (bardienst e.d.). Vervult men deze taak (liever) niet dan kon men aan het begin van het seizoen aangeven deze af te willen kopen. De kosten voor dit afkopen bedragen €40 en maken deel uit van de contributie.

Veel  van onze leden hebben nog geen dienst verricht en hebben ook niet aangegeven deze te willen afkopen. Wij bieden deze leden de kans zich alsnog op te geven. Dat kan via de volgende link, daarin vindt u ook een handleiding:

http://www2.bfc-bussum.nl/de-club/bardiensten/

Hebben wij over twee weken (op maandag 4 maart a.s.) nog geen aanmelding ontvangen dan zullen wij overgaan tot incasso van het afkoopbedrag van €40. Heeft u al aangegeven uw dienst te willen afkopen dan wordt het afkoopbedrag binnenkort bij u geïncasseerd.

NB:Voor het aanmelden heeft u uw KNVB-nummer nodig. Dit nummer staat in de brief die u aan het begin van het seizoen heeft ontvangen. Heeft u deze brief niet meer, neemt u dan s.v.p. contact met de ledenadministratie via: ledenadministratie@bfc-bussum.nl .

Help BFC en geef u alsnog op!

 

Administratie BFC