Herman Beijen overleden

Gisteren, 19 juli 2012, hebben wij het droeve bericht ontvangen dat ons erelid Herman Beijen is overleden. Herman heeft de leeftijd bereikt van 83 jaar en was 71 jaar lid van zijn BFC.

Herman was niet iemand die op de voorgrond trad, maar op de achtergrond deed hij des te meer. In de periode voor zijn pensionering was Ome Herman (zoals hij bij BFC genoemd werd) lid van de technische commissie, elftalleider, lid van de jeugdcommissie en maakte hij deel uit van het BFC-bestuur. Herman heeft destijds ook een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van onze vereniging met het ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van BFC samen met Harry Pelle uitgeven van het, inmiddels beroemde, BFC-boekje met daarin de geschiedenis van 75 jaar BFC. Herman heeft eigenlijk teveel voor de club gedaan om op te noemen.

Herman Beijen tijdens zijn huldiging voor zijn 70-jarige lidmaatschap van BFC.

De laatste jaren was Herman actief met de Grote Clubactie en vele andere activiteiten, zoals het schenken van limonade voor na de trainingen en met het proberen het verkeer en het parkeren rond BFC een beetje in de hand te houden. Bijna iedereen bij BFC kende Ome Herman. De laatste keer dat hij binnen BFC nog op de voorgrond heeft gestaan was bij de speciaal voor hem georganiseerde huldiging voor zijn 70-jarig lidmaatschap wat een bijzonder geslaagde bijeenkomst was.

Met Herman Beijen verliest BFC weer één van zijn ouwe getrouwe leden. Wij danken hem voor alles wat voor hij voor zijn club BFC heeft gedaan.

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen

Namens het Bestuur van de Bussumse Football Club BFC,

Dick Visser,  voorzitter

Herman ligt opgebaard bij uitvaartcentrum Monuta de Jager aan de Nieuwe Hilversumseweg in Bussum. Bezoek om afscheid te nemen aldaar uitsluitend via telefonisch contact met Hermans dochter Marian op telefoonnummer  06-23576135.

De crematie vindt plaats op dinsdag 24 juli 2012 in het crematorium Den en Rust in Bilthoven. Aanvang van de plechtigheid 14.00 uur.