Herman Beijen 70 jaar BFC’er

Herman Beijen is in het zonnetje gezet omdat hij 70 jaar lid is van BFC. Bij het feestje in de kantine was natuurlijk de jubilaris, zijn beide dochters Stefanie en Marjan plus echtgenoten, zijn kleinkinderen en achterkleinkind, Beppie Beijen (de vrouw van Hermans overleden broer Dirk Beijen), haar dochters Marjolijn en Paulien en diverse BFC’ers met een langdurige staat van dienst voor de club. Voorzitter Dick Visser trapte af met een toespraakje over de grote verdiensten van Herman voor BFC in de loop der jaren. Hij spelde Herman vervolgens het zeventig jaar lidmaatschapsspeldje op en overhandigde de beide dochters een bos bloemen. Vervolgens besprak ex-voorzitter Ton Flierman 70 jaar lidmaatschap in vogelvlucht. Hij beweerde dat Herman op 1 januari 1941 op twaalfjarige leeftijd lid was geworden vanwege het spektakel van de wedstrijd BFC-Donar 2-2 op 16 december 1940, waar maar liefst 2500 toeschouwers waren. Hij memoreerde de spelkwaliteiten van Herman als spil, Hermans langdurige inzet voor de jeugd, zijn positie in het bestuur, de vele verschillende andere activiteiten die hij jarenlang verrichtte met name de organisatie van de verspreiding van het clubblad en zijn rol als parkeerwachter die momenteel node gemist wordt. Hij bracht ook in herinnering de actieve rol die de familie Beijen heeft gespeeld in de geschiedenis van BFC en omgekeerd, BFC in het leven van de familie Beijen. Hij overhandigde Herman een fotocollage met enkele hoogtepunten uit zijn 70 jaar lidmaatschap. Flierman zei dat hij persoonlijk de teamfoto van 1951 met een Herman met wilde haren wel één van de mooiste BFC-teamfoto’s vond. Tenslotte sprak Jan van den Berg enkele vriendelijke woorden tot Herman. Hij vertelde onder andere over de tijd dat Herman zorg droeg voor de driemaandelijkse verspreiding van de acceptgiro’s onder alle leden voor het innen van clubcontributie. Dat ging nog gewoon per brievenbus en was, evenals de verspreiding van het clubblad, een enorme klus. Hij sprak zijn respect uit voor Herman, hoe hij zijn werk steeds stipt en met grote nauwkeurigheid heeft gedaan. Jan zei dat hij wel begreep dat Herman parkeerwachter was geworden, dan beleefde je nog eens wat op zaterdag met al die mensen, hun mooie auto’s en hun parkeergedrag. Na deze toespraken was er ruimte voor gezelligheid en ophalen van herinneringen. Dick Visser sloot de bijeenkomst en bedankte iedereen voor hun komst. Begin 2012 zal er een huldigingbijeenkomst georganiseerd worden voor de andere langdurige leden.

 

Bekijk hier de foto’s