Grote verbouwing BFC-kantine!

kantbfc web

Op de Algemene Ledenvergadering van 17 december jongstleden zegden wij toe aan de slag te gaan met het realiseren van wat wij noemden, de ‘open kantine’: het openmaken van een deel van de lange zijde met klap/vouwdeuren naar het terras.

In de uitwerking van de realisatie van deze toezegging hebben wij de gehele kantine onder de loep genomen. Immers, er zijn al jaren plannen tot het vergroten van de kantineruimte in het clubhuis (efficiënter inrichten), het kwalitatief verbeteren van de kantine en het wegwerken van vele praktische knelpunten. Er zijn offertes gemaakt voor een opbouw maar de kosten daarvan waren veel te hoog. Daarom is destijds besloten tot een gefaseerde modernisering van ons clubgebouw waarvan inmiddels vele onderdelen zijn afgerond: de Ronald Koemankamer, de Herman Andersonkamer, bestuurskamer en het kantinemeubilair. Deze facelifts zijn zeer geslaagd maar de wens om de kantine nog verder te verbeteren, is blijven bestaan. Daarbij komt dat ook onze keuken al jaren dringend aan vervanging toe is.

Bavaria en Kloosterman Keukens en Badkamers

In het voorjaar hebben wij gesprekken gevoerd met Frank Andriessen, al jarenlang trouw BFC-lid maar ook werkzaam bij onze bier- en drankenleverancier, en tevens sponsor, Bavaria. Deze gesprekken brachten de realisatie van onze wensen en plannen in een stroomversnelling. Bavaria wilde graag meewerken aan een grondige vernieuwing van onze bar en stelde voor hun huisarchitect daarvoor een opzet te laten maken. Op dat moment hebben wij als bestuur besloten om te kijken of we een stap verder konden gaan. Daarom hebben we deze architect uitgenodigd om een veelomvattend ontwerp te maken van de kantine, inclusief realisatie van de “open kantine”, nieuwe verlichting en nieuwe vloer. Aanvullend hebben wij onze sponsor Kloosterman Keukens en Badkamers gevraagd mee te denken in een ontwerp voor een nieuwe keuken.

Uiteindelijk kregen wij op deze manier een volledig beeld van de kosten en mogelijkheden om de kantine ingrijpend te veranderen. Op voorhand waren deze kosten veel te hoog om binnen ons budget te kunnen dragen. Echter, het is ons gelukt om door sterk te onderhandelen met de verschillende aannemers en met Bavaria om een financieel haalbare verbouwing te realiseren. Naast goede onderhandelingen is zeker ook de steun van onze sponsoren Bavaria en Kloosterman Keukens en Badkamers van groot belang geweest om de verbouwing mogelijk te maken. Zeer recent is het voltallig bestuur akkoord gegaan met de plannen en kunnen wij beginnen met de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

De belangrijkste verbouwingsfeiten op een rijtje:

•  openvouwende deuren naar het terras inclusief verplaatsing radiatoren

•  een grote verbouwing van de kantine, waaronder een nieuwe bar,  een nieuwe vloer,    nieuwe kleurstelling en schilderwerk, aanvullende  barmeubilair en verlichting. Het pas aangeschafte steigerhoutmeubilair blijft intact.

•  een nieuw ingerichte keuken waarbij de uitgifte van de keuken zal worden verplaatst naar waar nu het dartbord hangt om de doorstroming voor de bar te verbeteren.

De financiën

In de onderhandelingen met Bavaria over een nieuw biercontract zijn BFC en Bavaria een nieuw  contract overeengekomen inclusief een korting die de basis vormt voor de financiering van de verbouwing. Door de overeengekomen korting komen meer dan de helft van de benodigde gelden beschikbaar. In praktijk geeft Bavaria een zeer groot gedeelte in bruikleen aan BFC. Na verloop van tijd wordt (op basis van de af te nemen hoeveelheid bier) een en ander eigendom van BFC zelf. Al met al een prachtig aanbod van Bavaria!

Ook Ruud Kloosterman van Kloosterman Keukens en Badkamers heeft ons aangeboden om met korting keukenmeubilair te leveren.

Het overblijvende gedeelte financieren wij nagenoeg geheel uit de lopende begroting van het inmiddels afgelopen seizoen. BFC hoeft geen externe financiering aan te gaan. Op de komende ALV, in het najaar, zullen wij alle kosten aan onze leden verantwoorden.

Wanneer gaan we verbouwen?

Een projectteam bestaande uit Rob Hollander (velden & gebouwen), Jeroen Hilbrands (penningmeester) en Gert Olthof (voorzitter) heeft de verbouwing voorbereid en op 15 juli aanstaande gaat de sloophamer al in onze oude bar. Vanaf dat moment is de BFC-kantine gesloten en wordt dan verbouwd tot, naar verwachting, half/eind augustus wanneer alles moet zijn afgerond. Omdat de keuken pas eind augustus/begin september kan worden geleverd, is deze iets later gereed.

Blijf op de hoogte van de verbouwing

We zullen regelmatig een verslagje op de site plaatsen waarin we de ontwikkelingen rond de verbouwing zullen bijhouden, inclusief foto’s. Wij hopen op een prachtig resultaat waar we als BFC weer jaren mee vooruit kunnen en trots op kunnen zijn!

Het bestuur