Gevolgen KNVB veranderingen voor BFC-(selectie)teams

Het amateurvoetbal staat aan de vooravond van een aantal belangrijke veranderingen. Deze passen in het streven van de KNVB naar verbetering van kwaliteit en aantrekkelijkheid van het voetbal, spannende competities en het ontzorgen van de wedstrijdsecretaris. Al deze elementen zijn terug te vinden in de toekomstige uitwerking van de nieuwe aanduidingen voor de jeugdcompetities.

Internationaal gebruikelijke aanduidingen

De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen de internationaal gebruikelijke aanduidingen Onder 19 (jaar) tot en met Onder 8 (jaar). C-junioren worden dus bijvoorbeeld Onder 15. Dit was altijd al de leeftijdsgrens van de C-junioren. Feitelijk verandert er in beginsel dus niets. Echter, de huidige Onder 8-, Onder 10-, Onder 12- en Onder 14-klassen, die op verschillende plaatsen in het land al worden aangeboden, worden zodanig door de KNVB gepromoot dat het BFC heeft doen besluiten daarin mee te gaan.

BFC zal teams inschrijven in de O12 en O14 competities

Tot dusver hanteerde BFC het beleid dat de besten van een lettergroep werden ingedeeld in de hoogste selectieteams, ongeacht de leeftijd. Hierdoor ontstonden veel (selectie)teams met verschillende leeftijden. De 1e jaars selectiespelers werden bewust geconfronteerd met hogere fysieke weerstand. Dit beleid zal niet helemaal worden losgelaten. Nog steeds zullen de beste 1e  jaars jeugdspelers in een 2e jaars competitie deel kunnen nemen, maar dit zal eerder uitzondering zijn dan regel. BFC heeft besloten deel te gaan nemen aan de specifieke 1e jaars competities. Omdat BFC ook fysieke weerstand voor deze groep belangrijk blijft vinden voor de individuele ontwikkeling zullen oefenwedstrijden tegen oudere teams worden aangemoedigd.

Voor de Onder 8- en Onder 10-klassen was deelname aan de talentencompetities al voorzien. Voor beide klassen zal BFC twee selectieteams indelen. Daarnaast zal – afhankelijk van het aantal leden – een aantal breedteteams worden ingeschreven in deze jaarlaagcompetities.

De Onder 12- en Onder 14-klassen zijn nieuw voor BFC. Omdat de verwachting is dat instroom in deze talentencompetities de komende jaren steeds lastiger wordt is besloten om hiertoe teams in te schrijven. Dit heeft consequenties voor de selectieteams in de ‘oude’ C en D lettergroep.

Hoe ziet de BFC C-sectie er volgend jaar uit?

De ‘oude’  C-sectie kent komend seizoen twee selectieteams: JO15-1 en JO14-1. Zij trainen 3x per week, krijgen trainingsetjes en betalen selectietoeslag. Naast deze selectieteams zullen een tweetal schaduwteams gaan bestaan: JO15-2 en JO14-2. Zij trainen 2x per week (in eigen kleding, zonder selectietoeslag). Voor het breedtevoetbal is vooralsnog geen beslissing genomen. BFC wacht hiertoe de mogelijkheden bij de KNVB af.

Hoe ziet de BFC D-sectie er volgend jaar uit?

De ‘oude’  D-sectie kent komend seizoen twee selectieteams: JO13-1 en JO12-1. Zij trainen 3x per week, krijgen trainingsetjes en betalen selectietoeslag. Naast deze selectieteams zullen een tweetal schaduwteams gaan bestaan: JO13-2 en JO12-2. Zij trainen 2x per week (in eigen kleding, zonder selectietoeslag). Voor het breedtevoetbal is vooralsnog geen beslissing genomen. BFC wacht hiertoe de mogelijkheden bij de KNVB af.

 

* De aanduiding JO staat voor Jeugd Competities. Hierin kunnen zowel jongens als meiden spelen. Voor de specifieke meidencompetities, volgend jaar aangeduid als MO, verwacht BFC vooralsnog geen wijzigingen.