Gert Olthof gaat voorzittershamer BFC overdragen

Gert Olthof 3

BFC-voorzitter Gert Olthof

Op de komende Algemene Ledenvergadering (15 december a.s.) zal BFC-voorzitter Gert Olthof de voorzittershamer van de club overdragen aan een nieuw te kiezen voorzitter. Als nieuwe voorzitter zal het bestuur Kees Dijk voordragen. Binnenkort stelt Kees zich op deze website aan alle BFC-ers voor.

De vertrekkende Olthof vindt het na ruim vier bestuursseizoenen tijd voor een nieuwe voorzitter. Ook de bestuursleden die in 2012 toetraden tot het bestuur en nog als bestuurslid in functie zijn, stellen zich niet herkiesbaar. Dat zijn secretaris en vicevoorzitter Rob Hollander, jeugdvoorzitter Han Westerink en bestuurslid vrouwenvoetbal Pauline Beijen. Binnenkort wordt u geïnformeerd over de nieuwe bestuurskandidaten voor de vrijkomende portefeuilles. De zittende bestuursleden wier termijn nog gaande is, blijven gewoon in functie.

Voorzitter Olthof: “Het gaat goed met BFC. Wij zijn, anno 2015, met een kleine 1700 leden een erg grote en, vooral bij de jeugd, zeer succesvolle voetbalvereniging geworden waar het plezier in de voetbalsport altijd voorop is blijven staan. Dit is een mooi moment om het stokje weer door te geven. Wij hebben als bestuur de afgelopen jaren, eveneens met veel plezier, veel energie gestoken in de club en er is, samen met onze medewerkers en vrijwilligers, veel gedaan. Wij wensen Kees Dijk met een vernieuwd bestuur veel succes om BFC weer een stap verder omhoog te helpen. Wij hebben daar alle vertrouwen in en bedanken alle BFC-ers voor het vertrouwen dat zij de afgelopen jaren in ons hebben gesteld”!