Even voorstellen: kandidaat-voorzitter Kees Dijk

EV Kees Dijk foto

Kees Dijk

Heel bijzonder en zeker ook eervol, vind ik het gevraagd te zijn voor het voorzitterschap van BFC. Wat is er immers mooier dan zo’n prachtige club te helpen zich nog verder te ontwikkelen. Wij, mijn vrouw Marjolein en ik, wonen sinds 2003 in Bussum, waar onze 2 zonen Lode (9) en Willem (6) zijn geboren. Zij spelen beiden op BFC. De afgelopen jaren waren/zijn Marjolein en ik binnen de club actief als leiders van de teams van Lode en Willem. Ook heb ik deelgenomen aan de commissie die de introductie van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) heeft voorbereid.

Professioneel ben ik al sinds 1981 actief. Eerst als advocaat en daarna in verschillende managementfuncties bij de Publieke Omroep (nu NPO). Van 2007 tot 2013 was ik manager van het Radio Filharmonisch Orkest en de Radio Kamer Filharmonie. Nu ben ik voornamelijk als bestuurder en toezichthouder betrokken bij culturele en maatschappelijke organisaties. Zo ben ik als adviseur verbonden aan de Raad voor Cultuur en ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van het Olympisch Stadion, een plek met een prachtige historie (velen herinneren zich de hoogtijdagen van Ajax in de zeventiger en negentiger jaren van de vorige eeuw!), waar nu breedte- en topsport elkaar ontmoeten.

Zelf kan ik helaas niet terugkijken op een glansrijke voetbalcarrière. Maar wat ik wel ben, is een enorme voetballiefhebber. Komende uit Amsterdam ligt het voor de hand dat ik al mijn hele leven een rood-wit hart heb en nog steeds elke thuiswedstrijd in de Arena zit. Het samenwerkingsverband tussen BFC en Ajax juich ik dan ook om meerdere redenen toe. Maar ook van een spannende wedstrijd in de jeugd kan ik enorm genieten.

Gert Olthof als voorzitter opvolgen zal geen gemakkelijke opgave zijn. BFC is hem heel veel dank verschuldigd. Dat het BFC-complex er zo prachtig bij ligt, is toch echt zijn verdienste. Ik zal mijn eigen accenten proberen te leggen, samen met mijn collega-bestuursleden. Daar zullen we de komende tijd aandacht aan geven. Op voorhand wil ik al wel kwijt dat het in standhouden van de eigen BFC-identiteit en het koesteren van de BFC-genen als het aan mij ligt belangrijke elementen vormen van het toekomstig beleid. Ik hoop velen van u op de club eens persoonlijk te ontmoeten.

Kees Dijk