Even voorstellen: kandidaat-bestuurslid Vrouwenvoetbal Anneke Frenk

Anneke Frenk is sinds april van dit jaar ad interim in functie als bestuurslid Vrijwilligerszaken. Door het vertrek van bestuurslid Vrouwenvoetbal Pauline Beijen stelt Anneke zich kandidaat voor het bestuurslidmaatschap Vrouwenvoetbal. Het bestuur beraadt zich nog over de invulling van de portefeuille Vrijwilligerszaken.

Foto Anneke Frenk

Anneke Frenk

“Gelijk maar een bekentenis: ik heb geen groot technisch verstand van voetbal. Toch stel ik me verkiesbaar als bestuurslid vrouwenvoetbal omdat ik wel heel zeker weet dat er veel meiden en vrouwen op alle niveaus veel plezier aan voetbal beleven en ik hun grote passie al jaren ervaar. Gelukkig zijn er genoeg mensen betrokken bij het vrouwenvoetbal die veel professionele technische ervaring hebben.

Ik ben Anneke Frenk, 53 jaar en ben werkzaam als stafmanager bedrijfsvoering bij ActiZ, een organisatie (branchevereniging) van zorgondernemers in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Ik ben daar verantwoordelijk voor het besturen en beheersen van alle ondersteunende activiteiten en processen (huisvesting, inkoop, ICT, etc) ten behoeve van het primaire verloop van onze organisatie. Dit zowel op strategisch als op praktisch niveau.

Ik ben geboren en getogen in het oude dorp Blaricum. Na een uitstapje naar Groningen ben ik altijd in t Gooi blijven wonen. Ik ben niet opgegroeid in een voetbalfamilie, ik was meer van de tennisvelden. Toen zowel mijn zoon Max als dochter Emma 14 jaar geleden gingen voetballen bij BFC, werd het groene gras op zaterdag mijn thuis. Emma was één van de eerste meisjes van de huidige lichting bij BFC, maar zij is opgegroeid in het jongensvoetbal. Pas in de C-leeftijd is ze overgestapt naar het meidenvoetbal. Ik geloof er wel in dat, met name de talentvolle meiden, sterk(er) worden als zij op jonge leeftijd voetballen tussen de jongens.

Momenteel ben ik (sinds 2011 ) wedstrijdcoördinator van de BFC vrouwen en meiden en heb het meidenvoetbal zien groeien in professionaliteit de afgelopen jaren. BFC kan trots zijn op een grote en volwaardige vrouwentak en een enthousiaste groep mensen die daarbij betrokken is. Daarnaast ben ik lid van de VOG commissie en op dit moment nog vertrouwenspersoon bij BFC. Deze functie wordt hiermee vacant, want ik vind dat ik deze niet behoor te combineren met mijn bestuursfunctie.

Ik denk dat we bij BFC momenteel een modern en stevig bestuur hebben met veel professionele en bevlogen vrijwilligers. Ik verheug me dan ook op de samenwerking met dit bestuur en zal als bestuurslid vrouwenvoetbal (samen met de enthousiaste meisjescommissie) voort bouwen aan een kwalitatief en kwantitatief sterke vrouwentak voor zowel selectie- als recreatieve speelsters bij BFC. Ik ga zeker binnen deze vereniging op zoek naar een mooie integratie van het mannen- en vrouwenvoetbal met oog voor en respect houdend met de eigenheid van het vrouwenvoetbal. Maar we kunnen van elkaar leren, nog meer integreren en met elkaar optrekken”.

Anneke Frenk