Derde kunstgrasveld voor BFC

Op 26 mei 2011 heeft de gemeenteraad Bussum ingestemd met het voorstel van het College van Burgermeester en Wethouders Bussum voor de aanleg van een derde kunstgrasveld voor BFC. Het kunstgras komt op het hoofdveld. Het gaat om een kunstgrasveld dat voldoet aan de hedendaagse standaards, ook t.a.v. milieu. In tegenstelling tot de beide al liggende kunstgrasvelden gaat het om een infill van wit natuurrubber. Het bestuur van BFC is verguld met het besluit van de Raad. Gezien het aantal leden en onze groei in verhouding tot onze beschikbare velden is de belasting van het hoofdgrasveld simpelweg te hoog en ze wordt alleen maar hoger. Het is de bedoeling dat al in de zomer gestart wordt met de aanleg en dat het kunstgrasveld wordt opgeleverd per 1 september 2011. In de loop van het komende seizoen vinden nadere financiële afspraken plaats. Bij het maken van deze afspraken worden ook de bestaande kunstgrasvelden en daaraan verbonden financiële verplichtingen betrokken.

Ton Flierman
Voorzitter BFC